– Musikklinja gjør at jeg virkelig digger å gå på skolen ⋆ Kontekst
THE SHOW MUST GO ON: Forslaget til kutt i fylkesbudsjettet påvirker iallfall ikke spillegleden ved Langhaugen videregående skole. Her er klarinettist Kamilla Bentzen og oboist Thomas Hjertaker under tredjeklassingenes huskonsert i dag.
THE SHOW MUST GO ON: Forslaget til kutt i fylkesbudsjettet påvirker iallfall ikke spillegleden ved Langhaugen videregående skole. Her er klarinettist Kamilla Bentzen og oboist Thomas Hjertaker under tredjeklassingenes huskonsert i dag. Foto: Privat

– Musikklinja gjør at jeg virkelig digger å gå på skolen

Tredjeklassingen Ingeborg Nygaard er klar over at hun tar en dyr utdanning. Sangeleven ved Langhaugen videregående skole i Bergen er likevel ikke i tvil om at samfunnet får valuta for pengene som brukes på musikklinja.

Da Ingeborg Nygaard fikk beskjeden om at Vestland fylkeskommune i sin alternative kuttliste foreslår å legge ned samtlige, eller to av fire, musikklinjer i fylket, ble hun sjokkert.

– Da vi lå under Hordaland fylke snakka de om å utvide, fordi det er så stor etterspørsel og veldig populært å gå her. Nå er det snudd helt om, sier hun på telefon fra Bergen.

• Les også: Creo Vestland: «Vi er bekymret for framtida til kulturlivet i Vestland. Si nei til kutt i musikklinjene!»

Støtte fra høyeste hold

Nygaard og medelevene har valgt å ikke aksjonere på grunn av koronapandemien, men de har vært aktivt ute i mediene og oppfordret musikere til å heve stemmen til støtte for musikklinjene. Og støtte har de fått. I tillegg til Creo Vestland, har både Bernt Bauge, administrerende direktør i Bergen Filharmoniske Orkester, og Mary Miller, operasjef i Bergen Nasjonale Opera, skrevet til fylkespolitikerne:

«Det er dypt foruroligende at det nå fremlegges forslag om å nedlegge musikk-klassene ved MDD-linjene i Vestland fylkeskommune. Musikklinjene ved de videregående skolene utgjør en svært viktig del av infrastrukturen for utviklingen og ivaretakelsen av musikktalenter i fylket opp mot konservatorie- og høyskolenivå, og de er med på å sikre en verdifull estetisk allmenndanning og utvikling av et kompetent publikum,» skriver Bauge.

Miller åpner sin henvendelse slik: «A civilized and balanced society demands that its future generations are cultured in the broadest sense. Right now, as a pandemic compromises education and growth, it is creativity, innovation and imagination which are critical to driving our nation, Norway, forward and to ensuring that we emerge from this difficult time with skill, energy and openness to innovation.»

• Les også: Fylkesdirektør for opplæring i Vestland: – Vi ønsker å opprettholde musikklinjene

– Kunne ikke valgt bedre

Ingeborg Nygaard tror hun hadde endt opp på studiespesialiserende linje, hvis Vestland ikke hadde hatt et tilbud om musikklinje.

– Og jeg elsker jo skolen nå, jeg kunne ikke valgt bedre. Det finnes ikke noe som er bedre enn et avbrekk med sangtime eller komposisjon. Det gir meg utrolig mye. Det er vanskelig å satse uten dette tilbudet, sier hun, som selv har planer om å bli musiker.

– Det er drømmen, og jeg tror ikke det hadde gått den veien hvis jeg ikke hadde begynt på musikklinja. Det er ingen tvil om at musikk er viktig for samfunnet og kulturen. Det er viktig å utdanne musikere som kan utøve på høyt nivå. Det er virkelig verdt pengene som brukes, mener Nygaard.

Hun er også bekymret for hva som vil skje med kulturlivet i distriktene, dersom musikklinjene forsvinner derfra. Og trekker fram at presset kan bli større på allerede pressede sentrumsskoler.