Musikkens ekstremsport: Spiller verk som varer i 639 år. Har holdt på siden 2001 ⋆ Kontekst
DONASJONSBASERT: Cage-prosjektet finansieres med private gaver og salg av Spendentafeln, donasjonstavler, som settes opp inne i kirken. Tavlene starter på 1000 euro.
DONASJONSBASERT: Cage-prosjektet finansieres med private gaver og salg av Spendentafeln, donasjonstavler, som settes opp inne i kirken. Tavlene starter på 1000 euro. Foto: Terje I. Olsson

Musikkens ekstremsport: Spiller verk som varer i 639 år. Har holdt på siden 2001

I Burchardi-kirken i Halberstadt, like nordøst for Harzfjellene i Nord-Tyskland, spilles et verk av John Cage. Det har de holdt på med siden september 2001, det er verdens lengste musikkstykke.

639 år varer musikkverket ORGAN²/ASLSP, skrevet for orgel i 1987 og uroppført to år senere av den tyske organisten Gerd Zacher i Metz. Zachers versjon varte i 29 minutter, men forkortelsen ASLSP betyr så langsomt som mulig, og er også en oppfordring til å spille de åtte sidene med partitur så lenge som mulig. Det tar de meget bokstavelig i Halberstadt. ORGAN²/ASLSP skal først være ferdigspilt i år 2640.

– John Cage angir at verket skal spilles «så sakte som mulig» og «så lenge som mulig», men hvor sakte og lenge er det? Det er et tema vi diskuterte veldig inngående, sier professor emeritus Rainer O. Neugebauer til Musikkultur.

• Les mer om prosjektet her, og lytt til hvilken klang som nå spilles.

Første sats varer i 71 år

Neugebauer var med å starte og utvikle fagområdet sosialvitenskap ved Høgskolen i Harz fra 1997 til han gikk av i fjor, men forbindes kanskje vel så mye med avantgardistisk samtidsmusikk. I 1979 opplevde han John Cage spille egne verk under en konsert i Bonn og fikk tenning. Siden starten på John Cage-prosjektet i 2000, har han ledet kuratoriet for Cage-Stiftelsen i Halberstadt, som driver John Cage-huset og Burchardi-kirken.

– Orgelverket ORGAN²/ASLSP består av åtte deler pluss at man valgfritt skal gjenta en del. Hvordan kom dere til 639 år?

– Cage gir bare en anvisning om at verket skal spilles så sakte som mulig, så vi står egentlig fritt. Vi valgte en total spilletid på 639 år fordi det i 2000 var 639 år siden domkirken i Halberstadt fikk nytt orgel. Tar du så 639 og deler med åtte satser pluss en gjentakelse, så får du 71 år. Og så lenge varer første sats eller del – 71 år. Om våre etterfølgere velger samme hastighet og i hvilken rekkefølge de vil spille de ulike delene, vil jeg nok aldri få vite, sier Neugebauer.

– Eneste begrensning er at organisten sovner eller dør

Framførelsen er nøye utregnet ved hjelp av matematiske programmer. Verket er flere steder oppført for piano, men poenget med å spille det på orgel er at dette er det eneste instrumentet som kan spille toner av ubegrenset lengde. Så lenge belgen er i orden og man kan blåse luft gjennom pipene, fungerer det. Professor Neugebauer sier med et smil at den eneste begrensning er at organisten sovner eller dør midt i en tone. Det har man «løst» med et spesialbygget orgel, der tangentene blir fiksert på de toner som skal spilles. Dermed trenger man bare en organist ved hvert tone- eller klangskifte.

Fem toner hittil i år

Fram til begynnelsen av september i år har man spilt fem toner. De har vært spilt uendret siden forrige klangskifte for sju år siden. 5. september var det nytt klangskifte for 14. gang på 19 år, og denne gang la man til to toner: en E og en Giss. Klangskiftet har fått tilnavnet «from five to seven», og de sju tonene skal spilles fram til 5. februar 2022.

(Teksten fortsetter under bildet.)

Mange mener det bare er tullball

Valget av Halberstadt var nokså tilfeldig. «Noen kjente noen» og «noen visste om» en kirke i Halberstadt som hadde stått tom siden 1985. Dessuten var det denne professoren i forvaltningsrett på faghøgskolen i Halberstadt, John Cage-tilhengeren Neugebauer.

– Hvordan er dette prosjektet blitt mottatt i en litt søvnig småby som Halberstadt midt i det tidligere DDR?

– Det er sikkert mange som synes dette er noe forferdelig tull, sier Neugebauer.

– Det er nok også litt av årsaken til at det ikke har vært mulig å få bystyret til å bevilge et fast, årlig beløp til prosjektet.

Han tipper at halvparten av byens innbyggere ikke engang har hørt om prosjektet, og at 95 prosent av den andre halvdelen mener det er tullball, – «gaga» som tyskerne sier. Så er det en liten gruppe som synes dette er spennende, som ser på det hele fra ulike vinkler som tid og stillhet, historie og kirkebygg, filosofi og religion, mener Neugebauer, som selv betegner seg som bekjennende ateist.

Cage – blant de fem viktigste

Bjørnar Habbestad, kunstnerisk leder i Ny Musikk, har selv spilt John Cage og betegner ham som en av de fem viktigste komponistene i det 20. århundre.

– Han var på Høvikodden i 1980 og hadde et residensopphold der. På den tiden var han veldig opptatt av zenbuddhismen og påvirket mange unge, norske komponister og utøvere, sier Habbestad.

For Cage kunne alle lyder ha musikalsk verdi. Men én ting er det vi hører, en annen ting er hva lydene kan få oss til å tenke. Her ser vi den filosofiske siden av Cage, han spør hva musikk er og hva lyd er. Ett av hans mest kjente verk – 4’33’’– er ett eksempel. I dette stykket for piano spilles det ikke en eneste tone i løpet av de fire minutter og 33 sekunder som verket varer.

– Dette er musikkens ekstremsport, sier Habbestad.