Musikk-Norge til forsvar for Forsvarets Musikk ⋆ Kontekst
Vil bevare militærkorpsene: Representanter fra flere musikkorganisasjoner troppet opp til høring i Stortinget. Her Rita Hirsum Lystad og Karl Ole Midtbø fra NMF. Til venstre i bildet, Eline Moe Melgavis, styreleder i Norsk musikkråd.
Vil bevare militærkorpsene: Representanter fra flere musikkorganisasjoner troppet opp til høring i Stortinget. Her Rita Hirsum Lystad og Karl Ole Midtbø fra NMF. Til venstre i bildet, Eline Moe Melgavis, styreleder i Norsk musikkråd. Foto: Anne Myklebust Odland

Musikk-Norge til forsvar for Forsvarets Musikk

En rekke musikkorganisasjoner sa sin mening til Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget i dag, for å forsvare fem korps i Forsvarets musikk.

Åpen høring i Utenriks- og forsvarskomiteen

– Kong Oscar II reddet militærkorpsene fra nedleggelse i 1887 med kongelig veto, etter audiens med komponist og musikkmajor Ole Olsen. Nå ber vi stortingspolitikerne atter engang om å redde korpsene. Jeg er på høringen for å markere at Norsk komponistforening protesterer mot regjeringens forslag, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk komponistforening.

Han var en av mange representanter fra norsk musikkliv som i dag troppet opp til åpen høring om Forsvarets langtidsplan i Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. I planen beskriver regjeringen hvordan den vil omorganisere Forsvarets musikk til å bestå av tre korps lokalisert til Oslo, Bergen og Harstad, og med en sentral ledelse i Oslo, fremfor dagens fem korps og et musikkinspektorat.

Norsk komponistforening: Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk komponistforening protesterer mot regjeringens forslag om å legge ned to militære korps og deltok i høringen.
Norsk komponistforening: Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk komponistforening protesterer mot regjeringens forslag om å legge ned to militære korps og deltok i høringen. Foto: Anne Myklebust Odland

Samlet seg om korpsene

Representanter fra 65 ulike instanser var påmeldt til den åpne høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. MFO var en av flere musikkorganisasjoner. President i NMF, Rita Hirsum Lystad, Eline Moe Melgavis, styreleder i Norsk musikkråd, Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk komponistforening og Hans Ole Rian, leder i MFO, var blant dem som talte til forsvar for fem militære korps.

– MFO er uenig i Forsvarssjefens ønskede nedlegging av to forsvarskorps og musikkinspektoratet, som er den faglige overbygningen for korpsene. Vi stiller oss sterkt tvilende til at forslaget vil gi noen vesentlig økonomisk gevinst, når tre korps heretter skal dekke behovet som fem korps så vidt rekker over, sa Rian til komitemedlemmene.

Han pekte på utfordringene med kostnader og logistikk når musikere og instrumenter skal transporteres rundt i landet.

– At Forsvarets musikk i tillegg ikke skal drive utadrettet omdømmebygging for Forsvaret, men kun brukes til Forsvarets egne interne behov, virker meningsløst. Her er det laget en ny definisjon på korpsenes rolle som aldri før har vært beskrevet noe sted, sa han.

Utenfor høringssalen: Scott Rogers fra Rikskonsertene/Kulturtanken, Hans Ole Rian i MFO, Ola Ellefsen, tillitsvalgt i Luftforsvarets musikkorps og Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk komponistforening før de skal snakke til politikerne i Utenriks- og forsvarskomiteen.
Utenfor høringssalen: Scott Rogers fra Rikskonsertene/Kulturtanken, Hans Ole Rian i MFO, Ola Ellefsen, tillitsvalgt i Luftforsvarets musikkorps og Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk komponistforening før de skal snakke til politikerne i Utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Anne Myklebust Odland

Alvorlige konsekvenser

Ifølge langtidsplanen skal Forsvarets musikk i fremtiden bestå av 100 årsverk med omlag 90 musikere.

De 63 musikerstillingene som regjeringen da vil kutte fra Forsvarets musikk tilsvarer rundt 20 prosent av alle profesjonelle blåser- og slagverkstillinger i Norge. For saksofon og eufonium tilsvarer kuttene 40 prosent av alle musikerstillinger, da disse instrumenttypene ikke finnes i de profesjonelle orkestrene.

– Konsekvensene for den norske blåsertradisjonen vil være alvorlige dersom regjeringens langtidsplan for Forsvaret vedtas. Men hvis politikerne i Stortinget holder ord, så redder vi korpsene, sier MFO-leder Hans Ole Rian til Musikkultur.

Han påpeker at nedlegging av to korps vil gi minimal økonomisk gevinst, sett i forhold til tapt kontakt med samfunnet og kulturpolitiske konsekvenser.

NMF: President Rita Hirsum Lystad og generalsekretær Karl Ole Midtbø stilte som representanter fra NMF i høringen.
NMF: President Rita Hirsum Lystad og generalsekretær Karl Ole Midtbø stilte som representanter fra NMF i høringen. Foto: Anne Myklebust Odland

Mange argumenter

Til sammen la musikkorganisasjonene frem svært mange argumenter til forsvar for militærkorpsene. De påpekte at korpsene er et viktig bindeledd i musikklivets næringskjede blant annet når det gjelder musikkarbeidsplasser. De trakk frem korpsene som viktige bidragsytere ved festspill og andre musikkfestivaler, og at de er en betydningsfull arena for norske dirigenter, komponister, arrangører og publikum, og at de bidrar til at musikkorpsbevegelsen i Norge har dirigenter, instruktører og musikalske forbilder.

Det ble også poengtert at Forsvarets musikk bidrar til omdømmebygging i det sivile samfunn.

– Forsvarets musikk kan ikke utelukkende være underlagt en forsvarspolitisk logikk fremover, men må anerkjennes for sin egenverdi, understreket president i NMF, Rita Hirsum Lystad.

Styreleder i Norsk komponistforening, Jørgen Karlstrøm påpekte i høringen at regjeringens forslag rammer komponistforeningen hardt.

– Vi er 1200 komponister, og vi skriver musikk som korpsene fremfører, sa han.

Til Musikkultur sier Karlstrøm at regjeringens forslag vitner om manglende kulturforståelse og er dypt alvor.

«Dere snakker til feil komite»

Flere av politikerne stilte spørsmål til representantene fra musikkorganisasjonene, blant annet om alternative finansieringskilder.

Christian Tybring Gjedde fra Frp sa at representantene fra musikklivet befant seg i feil høringssal – og ba dem heller snakke med kulturkomiteen i Stortinget.

– Forsvarets musikk skal tilfredsstille oppdragene som er relevante. Andre behov skal dekkes på andre budsjetter. Dere er i feil høringssal, sa han.

Flere i Utenriks- og forsvarskomiteen ville også høre representantens synspunkt på om det er en god ide at Forsvarts musikk eventuelt kan overføres til kulturdepartementets budsjetter.

– Forsvarsplanen har snevret inn behovene, men vi mener Forsvarets musikk må være knyttet til det sivile samfunn, svarte Hans Ole Rian.

Ola Ellefsen, hovedtillitsvalgt i Norsk offisersforbund, påpekte at stortingsmelding 33 er tydelig på hva Forsvarets musikk skal være.

– Vi forvalter en militær historikk, vi kan ikke bli sivile, for da blir vi noe annet. Det er i Forsvaret vi har livets rett. Nå ønsker vi arbeidsro.

Til Musikkultur sier representantene at det kunne være interessant å se på en modell der Forsvarets musikk delvis finansieres av kulturdepartementet.

– Vi har også spurt presidentskapet om kulturkomiteen kan se på denne saken, men foreløpig har vi fått avslag, sier Hirsum Lystad.

Fakta

• Budsjettet for hele Forsvarets musikk med totalt 182 ansatte er i dag på ca. 150 millioner kroner i året.

• For disse pengene skapes, produseres og spilles det rundt 650 oppdrag og konserter i året.

• Regjeringens forslag anslår at det kan spares 70 millioner kroner i året ved å redusere fra 182 til 100 ansatte i Forsvarets musikk.