Musikk i Hedmark sa opp musikere – mister tilskudd ⋆ Kontekst
AVDRAMATISERER: Styret ønsker ikke at musikernes sluttpakker skal komme i fare, sier styreleder Terje Gloppen i Musikk i Hedmark.
AVDRAMATISERER: Styret ønsker ikke at musikernes sluttpakker skal komme i fare, sier styreleder Terje Gloppen i Musikk i Hedmark. Foto: Privat

Musikk i Hedmark sa opp musikere – mister tilskudd

Musikk i Hedmark står i fare for å gå konkurs. MFO frykter konsekvensene for musikerne som skal ha sluttpakker og honorar fra stiftelsen.

Oppsigelsene i Musikk i Hedmark

Fylkesrådet i Hedmark vil kutte all støtte til Musikk i Hedmark fra årsskiftet. De mener stiftelsen leverer for lite kunst for pengene. Etter at stiftelsen har sagt opp fast ansatte musikere anser heller ikke fylkesrådet den musikkfaglige kompetansen i bemanningen å være tilfredsstillende for å få ny støtte. I år var støtten på 6,42 millioner kroner. Når fylkestinget behandler hvordan Hedmark fylke skal satse på kultur i framtida, er innstillingen fra fylkesrådet at støtten stoppes.

Stevnet i høst

I august stevnet MFO stiftelsen Musikk i Hedmark for å ha sagt opp fem faste musikere. I etterkant ble det forhandlet fram sluttpakker. Nå er MFO urolig for at stiftelsen ikke vil ha penger til å følge opp forpliktelsene, både i form av sluttpakker og overfor frilansere de har inngått avtaler med.

– Vi er bekymret for en mulig konkurs. Hvis tilskuddet fra fylket uteblir, må ordningen avvikles, og vi vet at stiftelsen ikke har tilstrekkelig egenkapital. Den økonomiske situasjonen for stiftelsen har vært vanskelig lenge, sier forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø i MFO.

Les også: MFO til kamp mot usaklige oppsigelser

Må avvikles

Dersom politikerne i fylkestinget sier seg enig når saken behandles 25. oktober, går det mot avvikling av musikerordningen Musikk i Hedmark. Det bekrefter styreleder Terje Gloppen.

– Stiftelsen Musikk i Hedmark må i så fall avvikles så raskt som mulig. Det er konsekvensen dersom vi mister den økonomiske støtten fra Hedmark fylkeskommune, sier han.

I innstillingen fra fylkesrådet går det fram at stiftelsen hadde et underskudd på 2,8 millioner kroner ved utgangen av 2015. Styrelederen påpeker at styret har gjort en budsjettrevisjon og at egenkapitalen er bygget opp til det bedre. Han avdramatiserer situasjonen.

– Styret ønsker ikke at musikernes sluttpakker skal komme i fare. Som i et hvilket som helst arbeidsforhold har Musikk i Hedmark lov-, avtale- og regelverkknyttede forpliktelser både overfor sitt faste mannskap og sitt prosjektengasjerte mannskap.

– Hvordan vil du jobbe for å få tak i penger til å overholde forpliktelsene?

– Det arbeides med saken. Jeg har stor tiltro til at stifterne vil gi Musikk i Hedmark en anstendig avrunding på en 15-årig solid oppgaveløsning med produksjon, formidling og distribusjon av kvalitetsmusikk i fylket, sier han.

Burde brukt sine egne

MFO har tidligere påpekt at stiftelsen burde brukt sine egne faste musikere mer, fremfor å leie inn frilansere. I flere tilfeller gikk de ansatte musikerne uten oppgaver, mens andre musikere ble leid inn.

– Det er klart det blir dyrt å leie inn folk som gjør jobben i stedet for ansatte. Måten stiftelsen har styrt på, har ført til den vanskelige økonomien, sier Rougnø.

Hun synes ikke det er vanskelig å lese ut av innstillingen fra fylkesrådet at denne styringsmåten er en av grunnene til at rådet går inn for ikke å bevilge penger for 2017.

Hun referer saksutredningen: «Fylkesrådet registrerer at Musikk i Hedmark har sagt opp alle sine profesjonelle musikere, foruten en 20 prosent stilling. En framtidig fylkeskommunal innsats på musikkfeltet må baseres på en høy musikkfaglig kompetanse. Det er ikke naturlig å støtte en ekstern institusjon eller stiftelse som ikke har en slik kompetanse i sin bemanning.»

– Har Musikk i Hedmark gravd sin egen grav ved å gå til oppsigelse av sine faste musikere?

– MFO er av den oppfatning at oppsigelsene av de faste musikerne er en av hovedbegrunnelsene for ikke å videreføre støtten. Det står eksplisitt i innstillingen at fylkesrådet krever tung musikkfaglig kompetanse i bemanningen for å gi støtte. Det mangler nå, sier Rougnø.

Styreleder Gloppen mener bortfallet av tilskudd ikke er en følge av at stiftelsen har sagt opp faste musikere.

– Det er ikke snakk om å grave noen grav. Påstanden om mangel på musikkfaglig kompetanse, er ikke riktig. Musikk i Hedmark har mange musikkfaglig kompetente utøvere på lønningslisten – riktignok ikke lenger fast ansatte, men tilknyttet gjennom engasjementsavtaler. Det som skjer nå, er en naturlig utvikling. Musikkfaglig kompetanse er i dag lettere tilgjengelig enn for 15 år siden da Musikk i Hedmark ble etablert. Denne kompetansen trenger ikke en organisatorisk tilknytning gjennom faste stillinger. Det er snakk om å endre en ressursbruk fra noe som var en politisk og faglig idealsituasjonen da Musikk i Hedmark ble etablert, til noe som i dag viser seg å seg å trenge nytenkning, sier han til Musikkultur.

Les også: Plan om profesjonelt orkester på Innlandet lagt på is

Støtter innstillingen

Samtidig som fylkesrådet vil kutte støtte, går rådet inn for å utarbeide en ny modell for musikksatsingen i Hedmark, helst i samarbeid med Oppland fylke. Inntil en ny modell er på plass, vil fylkesrådet opprette en tilskuddsordning som profesjonelle musikere i fylket kan søke tilskudd fra. Gloppen støtter denne innstillingen.

– Av og til oppstår det behov for endring. På linje med styret i Musikk i Hedmark ser det ut til at fylkesrådet mener at det trengs en omlegging av ressursbruk og organisering innenfor musikkområdet. Fylkesrådet går enda et skritt lengre enn vårt styre har vært innstilt på. De mener det er riktig å tenke helt nytt, gjerne i et samarbeid med Oppland fylkeskommune. Med bakgrunn i erfaringene de to fylkeskommunene har gjort gjennom filmsamarbeidet i Film3 og teatersamarbeidet gjennom Teater Innlandet, er det gjerne en god idé å gjøre et lignende samarbeid også på musikkområdet, sier Gloppen.