Musikk hjelper språkutviklingen til hørselshemmede ⋆ Kontekst
Foto: iStock/illustrasjonsfoto

Musikk hjelper språkutviklingen til hørselshemmede

Musikkbruk kan være et effektivt virkemiddel for å utvikle hørselshemmedes språk. Nå lanserer finske forskere retningslinjer for foreldre, lærere og logopeder.

Musikk har lenge vært brukt som del av opptrening og behandling for hørselshemmede, i tillegg til for eksempel taleterapi. Nå har forskere fra Universitetet i Helsinki samlet sammen store mengder forskning, både egen og andres, og bevist en klar sammenheng mellom musikkbruk og språkutvikling.

• Les også: Ny studie: Musikkelever gjør det langt bedre i matte, språk og realfag

Synging mest effektivt

Forskerne peker på at både språk og musikk er universelt: det finnes i alle menneskelige kulturer. Begge deler er organiserte i auditive systemer, med svært mange lag og nyanser. Naturlig nok har hørselshemmede vanskeligere for å oppfatte de mindre nyansene i språket: endringer i tonefall, rytme, tonemforskjeller (løve versus løvet) og aksenter. Men å drive med musikk fra tidlig alder, gjør barn med hørselsproblemer bedre rustet i språkutviklingen. Synging viser seg å være spesielt effektivt.

• Les også: Musikk bidrar til å bygge opp hjernen til for tidlig fødte babyer

Blir lettere å kommunisere

Undersøkelsene som er gjort, peker på at musikk påvirker flere områder: for eksempel lytteevner, taleevner og språkevner, selv om disse henger sterkt sammen.

– Musikkaktiviteter fra tidlig alder gjør livet til disse barna lettere, sier forsker og logoped Ritva Torppa i en pressemelding fra Universitetet i Helsinki.

Hun forklarer at det blir enklere å kommunisere og forstå informasjon i hverdagslivet – et konkret eksempel kan være at det blir lettere å skille ut tale i bråkete omgivelser.

Lignende effekter kan også ses blant normalt hørende barn. Torppa og kollegene oppfordrer til mer musikkbruk, både i utdanningssystemet og i hjemmet.

• Artikkelen med retningslinjene ble først publisert i Hearing Research Journal, og kan leses her.