Musikk for 3,7 milliarder ⋆ Kontekst
MEST KONSERT: Konserter står for omtrent halvparten av inntektene i norsk musikkbransje, og har gjort det i de fire årene Musikk i tall-raporten har vært laget. Illustrasjon fra rapporten.
MEST KONSERT: Konserter står for omtrent halvparten av inntektene i norsk musikkbransje, og har gjort det i de fire årene Musikk i tall-raporten har vært laget. Illustrasjon fra rapporten. Foto:

Musikk for 3,7 milliarder

Norsk musikkbransje omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2015. Det er fem prosent mer enn i 2014.

Tallet kommer fram i rapporten «Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015», som lanseres på mandag.

De tre bransjene som er analysert omsatte tilsammen for 11,5 milliarder kroner, og litteratur sto for den største omsetningen, med 5,9 milliarder.

19 prosent i Oslo

Musikkbransjen økte sin omsetning med fem prosent fra året før. I likhet med tidligere år kom litt over halvparten av totalomsetningen fra konsertvirksomhet. For første gang er konserttallene brutt ned på fylker, basert på enkelttillatelser til musikkarrangement fra TONO. Tallene viser at 19 prosent av konserttillatelsene ble hentet ut i Oslo, og at Sør-Trøndelag har flest per innbygger.

Salgsinntektene fra fysisk salg av musikk har økt med nesten 50 prosent fra 2014 til 2015, mens inntektene fra nedlastet musikk (itunes og liknende) har gått ned med 44 prosent.

Strømmeinntektene er nesten doblet fra 2012, da den første Musikk i tall-rapporten kom. Økningen fra 2014 til 2015 er på 10 prosent. I 2015 utgjorde strømmeinntektene 650 millioner kroner, altså 18 prosent av omsetningen i musikkbransjen. Nedlasting sto for 48 millioner og fysisk salg for 139 millioner.

Eksportdelen stabil

Eksportinnteknten utgjør seks priosent av de totale musikkinntektene. Den har vært på seks prosent hvert år siden 2012, og vokser altså like mye som resten av bransjen. Seks prosent er på nivå med Danmark, men atskillig lavere enn Sveriges 19 prosent.

Svensk totalomsetning er omlag dobbelt så stor som den norske. Musikkens eksportinntakt per innbygger er på 715 kroner i Norge, 950 per innbygger i Danmark og 889 per innbygger i Sverige (tall i norske kroner).

Beslutningsgrunnlag

Rapporten «Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015» er utgitt av Kulturrådet, og undersøkelser og beregninger er gjort av Rambøll Management Consulting.

Kulturrådets leder Tone Hansen sier i en pressemelding at bransjestatistikkene er viktige som kunnskapsgrunnlag for faglige og politiske beslutninger.

– Kunst og kultur har stor verdi også utover det økonomiske, men jeg tror det har vært undervurdert hvor stor verdiskapningen i kunst- og kulturbransjene er. Det er viktig å vise fram disse bransjene også som sentrale næringer og verdifulle bidrag til den norske verdiskapningen, sier Hansen.

Mange flere tall og statistikker finner du her