Musikere i Forsvaret sliter psykisk og fysisk i jobben ⋆ Kontekst
Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger, viser en undersøkelse fra FFI. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018.
Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger, viser en undersøkelse fra FFI. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018. Foto: Marion Aaserud Dahlen, Forsvaret

Musikere i Forsvaret sliter psykisk og fysisk i jobben

Lav lønn og usikker fremtid. En ny undersøkelse fra FFI viser at forsvarsmusikerne sliter mer i jobben enn sine sivile kolleger.

En større undersøkelse som Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har gjort blant musikere i Norge, viser at det er en tydelig forskjell mellom sivilt ansatte musikere og de forsvarsansatte. Rapporten viser blant annet at:

• 82 prosent av de om lag 150 musikerne i Forsvarets musikk har opplevd nedbemanning og omorganisering. Det gjør dem usikre på framtida.

• Hele 44 prosent mener de står i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste tre årene.

• Videre melder 47 prosent at de finner det nødvendig å arbeide i et høyt tempo.

• 25 prosent har ofte for mye å gjøre.

• 46 prosent opplever i liten grad å kunne påvirke beslutninger som gjelder sin egen arbeidssituasjon.

• 40 til 70 prosent i Forsvarets musikk rapporterer om ulike muskel- og skjelettsmerter.

De fleste av de spurte sier at omfanget av disse skadene skyldes jobbsituasjonen.

Evig trussel om oppsigelse

– Landets symfoniorkester gir mer enn et godt sammenligningsgrunnlag. Vi har nå fått en svært bred kartlegging av samtlige musikeres kår og arbeidsforhold. Noen av verdens beste utøvere er med i undersøkelsen og til sammen gir det et unikt grunnlag for videre studier, sier en av FFI-forskerne som står bak rapporten, Frank Brundtland Steder i en pressemelding.

Musikerne i Forsvaret har generelt mer yrkesstress, sannsynligvis som følge av nedbemanning, omorganisering og ikke minst som følge av antall arbeidstimer per uke og graden av kontroll på egeninnsatsen. I snitt er det blitt foreslått nedlegging eller omstrukturering av forsvarsmusikken hvert åttende år siden 1896. For en militær musiker oppleves dette som en evig trussel om oppsigelse, står det videre i pressemeldingen.

Undersøkelsen er finansiert av LO stat, Norges spesialist- og offisersforbund (NOF) og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Musikkultur vil følge opp temaet.

Les også: Kunst spiller rolle for psykisk og fysisk helse.