Musiker til aksjon for lønnsforhandlinger i DKS ⋆ Kontekst
Til kamp: Hans Martin Austestad kjemper for musikernes rettigheter i Den kulturelle skolesekken.
Til kamp: Hans Martin Austestad kjemper for musikernes rettigheter i Den kulturelle skolesekken. Foto: Johannes Selvaag

Musiker til aksjon for lønnsforhandlinger i DKS

Musiker Hans Martin Austestad har startet underskriftskampanje for å få til lønnsforhandlinger for DKS-utøvere.

Multi-instrumentalist Hans Martin Austestad har startet en underskriftskampanje på Opprop.net for å rette søkelys mot lønns- og arbeidsforhold i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Creo har jobbet lenge for å få Kommunenes Sentralforbund (KS) og fylkeskommunene til forhandlingsbordet for å forhandle lønn og arbeidsforhold i Den kulturelle skolesekken.

– Vi utøvere krever at Fylkeskommunene og KS svarer på kravet fra Creo om en lønnsavtale, og møter dem til reelle forhandlinger, med et reelt ønske om å inngå en avtale om lønns- og arbeidsforhold i DKS, skriver Austestad på nettsiden for underskriftskampanjen.

Les også: Endelig avtale for oppdragstakere i DKS

Aksjonerer

Det er ikke første gang Austestad aksjonerer overfor Kulturtanken og DKS-systemet. I fjor annonserte han at han nekta å ta på seg oppdrag for Skolesekken før det fantes en sentral avtale om lønn for lønnsmottakere. I 2017 sto han bak oppropet «Styrk rettighetene til utøverne i DKS», som fikk over 1000 underskrifter, og var en del av trykket som førte til at det idag finnes en avtale om honorar til oppdragstakere.

Dagens underskriftskampanje ble lansert igår og har etter ett døgn nesten 500 underskrifter. Austestad har lenge ment, og jobba for, at det også må være mulig å jobbe for Skolesekken og få lønn, og ikke frilanshonorar. Dette var mulig tidligere, da Skolesekken ble organisert av Rikskonsertene. Nå, når Kulturtanken har tatt over ansvaret for skolesekken, er dette altså ikke mulig lenger.

– Dette svekker ordningens anseelse, og dermed også kvalitet, skriver Austestad i oppropet.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene i 2015 fikk et nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.

Les også: Er det plass til Plopp i framtidas skolesekk?

Kulturtanken fungerer ikke som det var ment

Da Kulturtanken ble opprettet, var den opprinnelige hensikten at Kulturtanken skulle være motpart i lønnsforhandlinger for alle kunstnerorganisasjonene. Det viste seg at dette ikke var formelt mulig, da en etat ikke kan ha arbeidsgiveransvar. Dermed ble en helt sentral oppgave i organiseringen av ordningen ødelagt, sier Austestad.

– Som følge av omorganiseringen har ikke Kulturtanken mandat til å uttale seg om arbeidsgiveransvar. Det har følgelig oppstått et vakuum i diskusjonen om de omreisende kunstneres arbeidsvilkår og ansettelsesforhold påvirker kvaliteten av tilbudet, sier Austestad på underskriftskampanjens nettside.