Mistet jobb etter regjeringsskiftet ⋆ Kontekst
Konsert på jobben: Bandet Gumbo har spilt mange konserter sammen med vokalist Tricia Boutté-Langlo på landets arbeidsplasser. Nå legges ordningen ned. Tubaist David Gald er en av flere musikere som mister mulige turnédager.
Konsert på jobben: Bandet Gumbo har spilt mange konserter sammen med vokalist Tricia Boutté-Langlo på landets arbeidsplasser. Nå legges ordningen ned. Tubaist David Gald er en av flere musikere som mister mulige turnédager. Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

Mistet jobb etter regjeringsskiftet

Noen musikere har allerede merket konsekvensene av regjeringsskiftet. Tubaist David Gald har både mistet mulige turneer i Rikskonsertenes Konsert på jobben og undervisning i kulturskoletimen.

– Vi hadde en søknad inne hos Rikskonsertene om to turnéuker i mai med bandet Gumbo. Disse blir det nå helt sikkert ikke noe av. Dette er en direkte følge av regjeringsskiftet, sier David Gald, som har turnert mye under ordningen Konsert på jobben.

Da tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet ble lagt fram i november, ble det klart at den nye regjeringen ønsket å avvikle Konsert på jobben.

– Vi har hatt et prosjekt sammen med vokalist Tricia Boutté-Langlo som har fungert veldig godt, og tilbakemeldingene har vært positive, forteller Gald.

Han er en av dem som kombinerer jobben som frilansmusiker med flere små undervisningsstillinger. I høst sa han opp én av dem – en stilling på 35 prosent – fordi han fikk mer jobb med kulturskoletimen i Sula kommune.

– Sula kulturskule planla å kjøpe inn instrumenter og sette i gang undervisning i SFO-tida i januar 2014. Jeg skulle være mye involvert, i til sammen fire barneskoler. Alle barn skulle få muligheten til lære å spille et instrument. Ett pennestrøk, så var det vekk, sier Gald, som påpeker at bortfallet av kulturskoletimen også rammer rekrutteringen til korpsene i kommunen.

For ham innebærer de nye politiske prioriteringene tapt inntekt.

– Det er klart det er lett å angre på at jeg sa opp den ene deltidsstillingen jeg hadde. Jeg går nok ikke konkurs med det første, men det blir mindre trygghet og mindre forutsigbarhet, sier han.

Håper pengene ikke brukes på asfalt

På Sula kulturskule sitter rektor Ingolf Dragset og er bekymra for at pengene som skulle gå til kulturskolen via kulturskoletimen nå brukes på asfalt.

– Man kan si masse om kulturskoletimen, hvordan den ble innført og hvorvidt den er positiv eller ikke, men den ga i alle fall et historisk stort beløp til kulturskolen og videreutvikling av denne. Penger som kunne ha blitt brukt til flere lærere, høyere stillingsprosenter og mer dagtidsjobb. For oss handler det også om å beholde kompetansen i distriktene, påpeker Ingolf Dragset.

Han håper nå at de millionene som ligger til videreføring og avvikling av kulturskoletimen i statsbudsjettet for 2014, blir brukt til utvikling av kulturskolen.

I Sula er instrumentalopplæringen av kommunens om lag hundre andreklassinger nå lagt på is.

– Vi hadde en plan om å starte opp et gratistilbud for andreklassingene, en kulturkarusell, et slags forkurs der vi skulle presentere alle disiplinene i kulturskolen, forklarer Dragset.

I tillegg til at de rundt hundre andreklassingene mister tilbudet, er det også en del lærere som mister noen stillingsprosenter.

– Hos oss ville dette prosjektet ha utgjort 40 prosent stilling, forteller Dragset.

300 konserter utgår

Rikskonsertene hadde en søknadsfrist 1. oktober for å sende inn programforslag til Konsert på jobben for våren 2014.

– Etter regjeringsskiftet bestemte vi oss for at vi ville avvente med å behandle søknadene til etter den nye regjeringen hadde lagt fram sine endringer i statsbudsjettet. Vi hadde fått noen signaler om det som ventet, sier prosjektleder Carsten Jøssund.

Rikskonsertene hadde derfor ikke inngått noen musikerkontrakter for våren 2014, da beskjeden om avviklingen av Konsert på jobben kom. Planleggingen av neste år var riktignok godt i gang: Det var lagt opp til 15 turneer på til sammen 150 turnédager og inntil 300 konserter, med et gjennomsnitt på tre til fire musikere per turné. 


– Har dere fått noen signaler fra Kulturdepartementet om at det nå skal jobbes fram en ny ordning som skal erstatte Konsert på jobben?

– Nei, det er ikke kommet signaler om noen ordning eller midler som skal erstatte arbeidsplasskonsertene.