Militærkorps truet nok en gang ⋆ Kontekst
Marinekorpset spilte på kongress-festen til LO.
Marinekorpset spilte på kongress-festen til LO. Foto: Helge Rønning Birkelund

Militærkorps truet nok en gang

Nok en gang er Marinemusikken i Horten utsatt for rykter om nedlegging eller nedbemanning.

Ber statsråden gripe inn

Ifølge Horten-ordfører Are Karlsen og avisen Gjengangeren, foreslår Forsvaret å gjøre Kongelig Norske Marines Musikkorps om fra orkester til storband. Det vil i så fall innebære 17 færre stillinger.

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) ber nå forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) rydde all tvil til side.

– Stortingets vedtak er klart. Marinemusikken skal bestå. Hvis det blir en endring på det må forsvarsministeren sørge for at Stortingets vedtak blir fulgt opp, sier Dag-Terje Andersen til LO-Aktuelt.

Først ble forsvarsrenholderne privatisert. Nå blir mange oppsagt av ISS

Nå må forsvarsminister Ine Eriksen Søreide svare for seg overfor stortingsrepresentant Dag Terje Andersen, i et skriftlig spørsmål.

– Ved behandling av Langtidsplan for Forsvaret ble det enighet om at Marinemusikken i Horten skulle videreføres. Nå foreslås det av Forsvarssjefen å kutte i marinemusikken og redusere det til et storband. Dette er helt åpenbart ikke i tråd med Stortingets vedtak, hevder Dag Terje Andersen.

En gjenganger

Med ulikt mellomrom dukker denne saken opp. Marinemusikken har vært foreslått nedlagt flere ganger.

Senest for ett år siden, da langtidsplanen for Forsvaret foreslo å legge ned både Marinemusikken og Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim i løpet av dette året.

Innsparingspotensialet skulle være på nesten 80 årsverk og inntil 70 millioner kroner i året.

I desember i fjor kunne så stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) fortelle at man hadde funnet en løsning som innebærer spleising fra kulturbudsjettet for å finansiere korpsene. Det er snakk om penger som kommer i tillegg til det ordinære kulturbudsjettet.

– Hele forutsetningen for å lage en avtale med regjeringen var å beholde musikken slik den var. Forsvarsministeren har ansvaret for at det blir fulgt opp. Derfor vil jeg ta tak i dette nå, sier Dag Terje Andersen.

Hva betyr militærkorpsene for deg?

– Minimal effekt

Forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), Hans Ole Rian, mente for ett år siden at en nedleggelse av to korps vil gi minimal økonomisk gevinst i forhold til tapt kontakt med samfunnet.

– Stortinget har vært tydelige på at musikk er en viktig del av Forsvarets forhold til folket. I tillegg er det en verdifull ressurs for Forsvaret, uttalte han overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vedtaket før jul sier at millitærkorpsene skulle videreføres. Da mener jeg at man ikke kan gjøre om på besetningsmodeller og sparke musikere sånn helt uten videre. Dette er stikk i strid med hva Stortinget har vedtatt, sier Rian til LO-Aktuelt.

Marinekorpset spilte på kongress-festen til LO.
Marinekorpset spilte på kongress-festen til LO. Foto: Helge Rønning Birkelund

Forsvarets musikk

Forsvarets musikk omfatter fem profesjonelle musikkorps i det norske forsvaret og fordelt i Norge.

Dagens korpsordning ble etablert som følge av en ny «hærordning» i 1817-18.

Korpsene er i dag:

• Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK), Oslo

• Sjøforsvarets musikkorps (SFMK), Bergen

• Luftforsvarets Musikkorps (LFMK), Trondheim

• Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN), Harstad

• Kongelige Norske Marines Musikkorps (KNMM), Horten, populært kalt Marinemusikken

• I tillegg kommer Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, 3. gardekompani, («Gardemusikken»), som består av vernepliktige og Heimvernskorpsene som er organisert i Heimvernet.

Kilde: Wikipedia