MFO anbefaler minstesatser for inspisienter ⋆ Kontekst

MFO anbefaler minstesatser for inspisienter

5000 kroner per dag er anbefalt minstesats for teaterinspisienter og produsenter.

– Det er en stor seier å få på plass minstesatser for denne gruppen arbeidstakere. Flere har henvendt seg til MFOs scenekunstutvalg og Norsk Teaterinspisientforening og etterlyst dette, forteller Tina Espejord. Hun er leder for MFOs scenekunstutvalg og medlem i MFOs forbundsstyre.

Teaterinspisienter og produsenter har etterlyst anbefalte minstesatser for selvstendig næringsdrivende. Satsene ble vedtatt av MFOs forbundsstyre i slutten av november. Frilansende inspisienter og produsenter – og ikke minst de som hyrer dem inn – anbefales dermed å følge satsene.

5000 dagen

Den anbefalte minstesatsen er 5000 kroner per dag, og en dag er definert som inntil 10 timer. Ukesgasjen er satt til mellom 17 800 og 25 000 kroner. En normal uke er definert som en 35,5 timers uke med normalt prøve/forestillingsforløp over flere måneder.

– Minstesatsen bør starte på 25 000 ved intensive uker, for eksempel under spel, eventer og lignende, der man gjerne jobber hele uka og gjerne mer enn 10 timer dagen, sier Espejord. Hun påpeker at dette er minstesatser basert på et gjennomsnitt av det selvstendig næringsdrivende inspisienter og produsenter tjener i dag.

– Det er disse satsene man bør starte forhandlingene på, men det er selvsagt fullt mulig å kreve mer. Jeg har selv benyttet meg av dem og det har gått helt fint. Nå blir det spennende å etterhvert høre tilbakemeldingene fra bransjen, sier Tina Espejord.

4000 for teknikere

I høst fikk også teknikere som honoreres som selvstendig næringsdrivende for første gang innført anbefalt minstehonorar. MFOs forbundsstyre vedtok en sats på 4000 kroner per tekniker per arbeidsdag, også der inntil 10 timer. MFO anbefaler sine teknikermedlemmer å kreve minst dette beløpet for alle oppdrag av normal varighet og omfang.

Tidligere har MFO vedtatt minstesatser for musikere ved klubbkonserter. Musikernes anbefalte minstehonorar på 4100 kr per konsert møtte reaksjoner for to år siden. Kritikerne i konsertbransjen mente da at honorarkravet var alt for høyt og at det nærmest ble umulig å tjene penger på klubbkonserter. Det anbefalte minstehonoraret ble i januar i år økt til kr 4120.