#metoo: Dialog med kulturministeren, ingen løfter om midler ⋆ Kontekst
Ikke løsning: Som jeg har gitt uttrykk for tidligere, tror jeg ikke det finnes enkle politiske løsninger på seksuell trakassering, sier kulturministeren.
Ikke løsning: Som jeg har gitt uttrykk for tidligere, tror jeg ikke det finnes enkle politiske løsninger på seksuell trakassering, sier kulturministeren. Foto: Martin B. Andersson/ Kulturdepartementet

#metoo: Dialog med kulturministeren, ingen løfter om midler

– En god samtale med verdifulle innspill, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland om møtet med Balansekunst i går. Hun lover fortsatt ingen penger til arbeidet mot seksuell trakassering.

I går var organisasjonen Balansekunst på kulturministerens kontor for å fortelle om sitt arbeid. Tema for møtet var hvordan man kan motvirke seksuell trakassering i norsk musikk- og kulturliv, hvordan utjevne kjønnsforskjeller og skape trygge rammer for alle.

– Vi hadde en god samtale og jeg fikk verdifulle innspill om hvordan kulturorganisasjonene arbeider med disse viktige spørsmålene. Som jeg har gitt uttrykk for tidligere, tror jeg ikke det finnes enkle politiske løsninger på seksuell trakassering. Det bekreftet også møtet i går, der vi snakka om et sett med tiltak. Dette handler også i stor grad om holdninger til hva som er akseptabel atferd. Vi må ha en større bevissthet om hvordan vi behandler hverandre, og jeg opplever at organisasjonene jobber systematisk med dette, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland i en epost til Musikkultur.

Styreleder i Balansekunst, Guro Kleveland, er enig i at det var et godt og viktig møte.

– Det vi ønsker er politisk støtte, en god dialog med politisk nivå. Vi snakka ikke så mye om midler, men opplevde ministeren som interessert og engasjert, sier Kleveland.

• Les også: Balansekunst med åtte tiltak til ministeren

– Ikke nok med god vilje

MFO-leder Hans Ole Rian, som også deltok på gårsdagens møte, mener at gode intensjoner ikke er nok.

– Jeg er enig i at det er bra at kulturministeren tar seg tid til å møte bransjen, men jeg synes det er litt vagt hva hun ønsker å bidra med. Argumentet om at det er vanskelig å ta politiske grep er jeg uenig i. Det er politikken som endrer samfunnet, og kulturministeren har en plikt og en rett til å endre det feltet hun har ansvar for. Her skjer det noe alvorlig og det må tas grep på et overordna nivå. Balansekunst er det rette grepet. Midler må inn i prosjektet. Politikk er også å disponere penger, påpeker Rian.

Balansekunst har bedt Kulturdepartementet om en hastebevilgning på fem millioner kroner over tre år, for å kunne ansette en person som kan jobbe på heltid med spørsmål knytta til seksuell trakassering og likestilling i kulturbransjen.

• Les også: Ber kulturministeren om hastestøtte til tiltak

– Balansekunst er et svar på det kulturministeren ber om, nemlig at bransjen står sammen. Det gjør vi nå. Vi vil jobbe utstrakt og omfattende på mange nivåer, og på lang sikt bidra til å skape bedre holdninger. Men dette kan ikke bare skje på god vilje, det må settes ressurser bak, sier Kleveland.

• Les også: Vil ikke gi penger til tiltak mot trakassering

– Et arbeidsgiveransvar

Linda Hofstad Helleland trekker fram arbeidsgiverne som sentrale i kampen mot seksuell trakassering.

– Jeg vil understreke at bekjempelse av seksuell trakassering først og fremst er et arbeidsgiveransvar. De må ha gode rapporteringsrutiner og følge opp hendelser som blir rapportert. Er det snakk om lovbrudd, så skal det politianmeldes, skriver hun i eposten til Musikkultur.

• Les også: Det er så lett å la være å tråkke på andre. Bare slutt med det.

Guro Kleveland er enig i at arbeidsgiverne har et stort ansvar, men:

– Det stopper ikke der. Det er ikke så enkelt. Problemstillinga er mye større og mer omfattende, sier hun.

En stor andel av kulturarbeiderne er frilansere. Hvordan problemet skal løses i denne delen av bransjen får vi ikke svar på fra ministeren.

• Les også: 1001 musikere går ut – MFO har opprettet kontakttelefon