#metoo: Balansekunst med åtte tiltak til ministeren ⋆ Kontekst
I møte med ministeren: F.v. Torbjørn Heitmann Valum, Lindis Sloan, Bård Folke Fredriksen, Guro Kleveland, Hans Ole Rian, Elin Aamodt, Linda Hofstad Helleland og Bjørn Rognstad.
I møte med ministeren: F.v. Torbjørn Heitmann Valum, Lindis Sloan, Bård Folke Fredriksen, Guro Kleveland, Hans Ole Rian, Elin Aamodt, Linda Hofstad Helleland og Bjørn Rognstad. Foto: Privat

#metoo: Balansekunst med åtte tiltak til ministeren

Organisasjonene i Balansekunst overrakte i dag åtte forslag til tiltak for å motvirke seksuell trakassering i musikk- og kulturlivet til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Tiltakene kommer som et svar på spørsmål fra kulturministerens stab om hvordan Balansekunst kan jobbe med å motvirke seksuell trakassering i norsk musikk- og kulturliv.

I et åpent brev til kulturministeren i forrige uke ba de over 50 musikk- og kulturorganisasjonene som står bak Balansekunst om fem millioner kroner til å styrke arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold i kulturlivet. Det åpne brevet ble forfattet som en direkte følge av #metoo-kampanjen.

Les også: Ber kulturministeren om hastestøtte til tiltak

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avviste i Stortingets spørretime 29. november å gi en ekstra bevilgning til Balansekunst.

Les også: Vil ikke gi penger til tiltak mot trakassering

I dag redegjorde organisasjonene for hvilke tiltak de ønsker å sette i verk i kjølvannet av #metoo-kampanjen, i et møte med statsråden.

Les også: 1001 musikere går ut – MFO har opprettet kontakttelefon

Her er hovedtiltakene Balansekunst vil iverksette:

• Umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide veiledninger og retningslinjer for alle medlemmer av Balansekunst og andre.

• Oppfordre medlemmer og andre til å legge inn egne punkter eller føringer i tilskuddsbrev, kontrakter og andre relevante dokumenter.

• Opprette en kontakttelefon for personer utsatt for seksuell trakassering, som alle i kulturbransjen kan ringe. Et spleiselag blant organisasjonene i Balansekunst gjør at arbeidet med å få i stand dette allerede er i gang.

• Sette i gang en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering i norsk musikk- og kulturliv.

• Holdningskampanje for å sette søkelys på seksuell trakassering i kulturbransjen. Planlagt våren 2018.

• Arrangere eventer rundt om i landet med fokus på forebygging av seksuell trakassering. Balansekunst vil samarbeide med aktører i fylkeskommuner og kommuner, og arrangementene kan kobles til ulike festivaler eller større kulturarrangementer som skjer i regionene.

• Fortsette å jobbe for likestilling som en av de viktigste forebyggende verktøyene for å motvirke seksuell trakassering.

• Utvide Balansekunst sitt arbeid i musikk- og kulturlivet, slik at vi kan sikre gode og trygge arbeidsforhold preget av likeverd og respekt, både for fast ansatte og for frilansere.

Les også: Det er så lett å la være å tråkke på andre. Bare slutt med det.

Balansekunst har også samla kulturlivet til et opprop. Foreløpig har 57 organisasjoner, institusjoner, virksomheter og andre aktører i musikk- og kulturbransjen skrevet under. Oppropet blir denne uka publisert i Aftenposten. Her står bransjen samla om en felleserklæring mot uønsket atferd, for konkrete tiltak mot seksuell trakassering, samt felles kjøreregler og etiske retningslinjer.