Mest til musikk i Talent Norge ⋆ Kontekst
FORNØYD: Styreleder i Talent Norge John G. Bernander.
FORNØYD: Styreleder i Talent Norge John G. Bernander. Foto: Mona Askerød

Mest til musikk i Talent Norge

Fem av sju programmer som støttes av Talent Norge er innenfor musikk.

– Det fantes mange musikkprosjekt som var gryteferdige, men som manglet kapital, sier styreleder John G. Bernander i Talent Norge.

Talent Norge har vært i virksomhet et halvt år, og i dag ville de fortelle hva de har fått til.

Talent Norge er regjeringens program for finansiering av talentprogrammer innen kunst og kultur. Det har i oppdrag å finansiere i samarbeid med privat kapital. Og det gjør de, forteller Bernander.

– For hver krone Talent Norge har brukt, har vi generert tre kroner fra privat kapital. Vi er i ferd med å bli en formidlingsarena, der villige penger kan finne kvalitet, sier han.

Barratt Due og BFO

Nytilsatt daglig leder Maria Mediaas Jørstad presentert i dag fire nye prosjekter som får støtte fra Talent Norge. Tre av dem er musikkprosjekter, to i regi av Barratt Dues Musikkinstitutt. Det er mentorprogrammet Crescendo og Senter for talentutvikling, som skal jobbe regionalt for å gjøre flere musikktalenter konkurransedyktige i den internasjonale konkurransen.

– Det finnes ikke et nasjonalt musikkliv lenger. All musikk er internasjonal, og konkurransen er internasjonal. Vi har bestemt oss for å ta samfunnsansvar, ikke bare vær en slags gerilja på Fagerborg i Oslo, sier Stephan Barratt-Due, og understreker at talentprogrammene er der for å gi unge talenter muligheten for å velge musikk som yrke. Ikke for å presse dem inn der.

Bergen Filharmoniske orkester får også støtte til å etablere et eget ungdomssymfoniorkester – BFUng. Det siste programmet er Tekstlab inkubator, som holder til i Oslo og utvikler talenter innen skapende og utøvende scenekunst.

Brukt pengene

Tidligere har Talent Norge og de private investorene plukket ut tre prosjekt som får støtte. Det aller første som fikk var ensemblet 1B1 på sørvestlandet. Nasjonalballettens Ungdomskompani fikk støtte før sommerferien og tidlig i høst ble det kjent at Talent Norge også har gått inn i et prosjekt sammen med Henie Onstad Kunstsenter for å finne ut hvordan man kan drive talentutvikling innen visuell kunst.

– Vi har brukt pengene, og vi har brukt dem fornuftig, sier Bernander.

Talent Norge ble stiftet 21.januar i år og fikk 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet til talentutvikling på høyt nivå.

Disse har fått støtte gjennom Talent Norge

• Kammerorkestret 1B1 har fått 4,5 millioner kroner til en treårig satsing og like mye fra private investorer

• Nasjonalballetten Ung har fått 4,5 millioner kroner til treårig satsing og 5,9 millioner fra private investorer

• Henie Onstad Kunstsenter har fått 150 000 til en talentutredning og 150 000 fra private investorer

• Ungdomssymfoniorkesteret BFUng (Bergen) har fått 2,5 millioner kroner over tre år og 3 millioner fra private investorer

• Talentprogrammet Crescendo har fått 3 millioner kroner over tre år og 25 millioner kroner fra private investorer

• Senter for talentutvikling har fått 6,75 millioner kroner over tre år og 3,6 millioner kroner fra private investorer. Her forutsettes det at det skal hentes inn mer privat kapital.

For mer info: talentnorge.no

Kilde: Halvårsrapport fra Talent Norge.