Melder seg ut i protest mot boikott-vedtak ⋆ Kontekst
For boikott: 193 av delegatene på LO-kongressen stemte for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 117 stemte imot, deriblant MFOs delegater.
For boikott: 193 av delegatene på LO-kongressen stemte for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 117 stemte imot, deriblant MFOs delegater. Foto: Håvard Sæbø

Melder seg ut i protest mot boikott-vedtak

Ti medlemmer har til nå meldt seg ut av MFO, som følge av LO-kongressens vedtak om å boikotte Israel.

– Vi var forberedt på at det ville komme utmeldinger som følge av boikott-vedtaket, da avstemmingen i LO-kongressen var klar, sier Anders Hovind, nestleder i MFO.

LO, med sine 900 000 medlemmer, gikk på kongressen sist uke inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, samt å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Vedtaket skjedde mot LO-ledelsens ønske, med 193 mot 117 stemmer.

De tre delegatene fra MFO som deltok på LO-kongressen, stemte imot vedtaket om en boikott av Israel, på lik linje med den nye LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi har fått mange henvendelser fra medlemmene våre, både på epost og telefon. Vi svarer alle og understreker overfor dem at MFOs delegater stemte mot boikotten, sier Hovind.

– Hvilke konsekvenser kan boikott-vedtaket ha å si for dem som er medlem i MFO?

– Vår vurdering er at det ikke vil få noen personlig konsekvens for et vanlig medlem, så lenge vedkommende ikke sitter i fagforeningens politiske ledelse. Vedtaket vil ikke ha innvirkning på innreisetillatelse og visum, sier Hovind.

Kulturell boikott

Landsmøtet til MFO vedtok i november 2014 en uttalelse som oppfordret til boikott av israelske kulturinstitusjoner: «MFO ønsker å vise solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere på tvers av landegrenser ved å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden. MFO vil også styrke samarbeidet med israelske og palestinske artister og kulturorganisasjoner som driver fredsskapende arbeid i regionen.»

– Hva er den store forskjellen på MFOs landsmøte-uttalelse og boikott-vedtaket i LO?

– LO-boikotten oppfordrer til en generell handelsboikott, mens MFO-vedtaket går konkret på boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden. Det er en vesentlig forskjell. Vedtaket i LO vil ha konsekvenser også for palestinerne, når en eventuell boikott skal iverksettes. Det er også noe medlemmene som melder seg ut, påpeker, sier han.

– Flere av dem som melder seg ut, sier også at de sympatiserer med Israel som stat og at de mener vedtaket er uklokt, tilføyer Hovind.

Vurderer å melde seg ut

Kirkemusiker Asbjørn Myksvoll er en av dem som er sterkt imot boikott-vedtaket. Han vurderer å melde seg ut.

– Jeg vurderer seriøst utmelding. Det er imidlertid en formildende omstendighet at MFOs delegater og LO-ledelsen stemte imot boikott, sier han til Musikkultur.

Myksvoll har vært organisert i over førti år og har hatt flere tillitsverv.

– Jeg mener en arbeidstakerorganisasjon skal være politisk uavhengig og befatte seg med fagforeningsarbeid, ikke utenrikspolitikk. Når slik innblanding attpåtil fører til boikott av den eneste demokratiske staten i Midtøsten, så blir det ganske håpløst, sier han.

Han har vært i kontakt med MFO og er blitt oppfordret til å tenke seg om – hvilket han gjør.

– Tilknytning til LO som hovedorganisasjon bør opp på neste landsmøte i MFO. Jeg mener dette vedtaket er såpass alvorlig at det bør fremskynde en diskusjon om tilknytning, sier han.

Vil ha internasjonal solidaritet

Stig Gunnar Ringen, tekniker og varamedlem i MFOs forbundsstyre, støtter LO-vedtaket om boikott. Han var en av flere som foreslo MFOs uttalelse om kulturell boikott, som MFOs forrige landsmøte vedtok i 2014. Boikott-vedtaket i LO går lenger, men Ringen støtter også det.

– Kunnskapen om israelsk okkupasjon er stor i fagbevegelsen, og når diplomati og dialog ikke har fungert, så er det naturlig at man svarer på det med generell boikott, sier Ringen.

Er det riktig at fagbevegelsen befatter seg med utenrikspolitikk?

– Internasjonal solidaritet med arbeidere i andre land er helt nødvendig, ellers blir vi bare et laug som dyrker egne interesser. Verden går også en urolig tid i møte og fagbevegelsen er kanskje den viktigste drivkraften for å stå i mot høyredreining i samfunnet, sier han.