Medlemsrekord i MFO ⋆ Kontekst
OG KAN BLI FLERE: Vi har potensial til å bli enda flere. Mange som jobber i våre områder er ikke organisert, og det er veldig beklagelig, for dem selv og for fellesskapet, sier MFO-leder Hans Ole Rian.
OG KAN BLI FLERE: Vi har potensial til å bli enda flere. Mange som jobber i våre områder er ikke organisert, og det er veldig beklagelig, for dem selv og for fellesskapet, sier MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Medlemsrekord i MFO

Aldri har så mange vært medlem i Musikernes fellesorganisasjon. Forbundsleder Hans Ole Rian har plass til flere.

Ved årsskiftet hadde MFO 8197 medlemmer, 283 flere enn for ett år siden.

– Det er bra, men jeg kan ikke si meg fornøyd. Vi har potensial til å bli enda flere. Mange som jobber i våre områder er ikke organisert, og det er veldig beklagelig, for dem selv og for fellesskapet. Jo flere vi er, jo større muskler har vi og jo mer kan vi gjøre for hele kunst- og kulturfeltet, sier Rian.

Han leder et forbund som, med unntak av ett år, kun har vokst i antall medlemmer siden det ble startet for 15 år siden.

– Det vokser i alle deler av forbundet – vi får nye medlemmer i stat, kommune, blant næringsdrivende, i artistmiljøet og ikke minst blant militærmusikerne.

Vi har dessuten hatt en satsing på lyd- og lys-folk i 2015 som har gitt oss flere medlemmer i denne gruppa, sier Rian.

Han ønsker seg flere medlemmer, og spesielt blant kulturarbeidere som ikke kjenner seg igjen som musikere.

Rian forteller at det vurderes å sette i gang en prosess for å bytte navn fra Musikernes fellesorganisasjon til noe mindre musikerspesifikt.

– Det er langt fram og en vanskelig jobb å finne et godt navn, men vi vurderer det, sier Rian.

Han sier at de som blir medlemmer i MFO har ulike grunner – og at både egeninteresse og fellesskapsinteresse er viktig.

– Jeg tror folk melder seg inn fordi de ser behovet for å knytte seg til en fagforening, og ser at vi kan være til stor hjelp for dem. Men jeg håper at de fleste også ser verdien av å være medlem i et kollektiv, og er med for å støtte opp om arbeidet vi gjør for hele feltet, sier Rian.