Måtte avvikle kulturskoleundervisning i skoletiden ⋆ Kontekst
Feirer med debatt: Kulturskoleloven er 20 år, og det markesres med debatt om framtida.
Feirer med debatt: Kulturskoleloven er 20 år, og det markesres med debatt om framtida. Foto:

Måtte avvikle kulturskoleundervisning i skoletiden

Kulturskolerektorer vil at mer kulturskoleundervisning skal skje i skoletiden. Det er ikke fullt så enkelt, sier de som har prøvd.

Orkdal kulturskole tilbød undervisning i skoletiden på flere av grunnskolene i kommunen, men måtte kutte ut etter to år, da utdanningsdirektøren satte foten ned. Opplæringsloven måtte under lupen, og fylkesmannen konkluderte med at elever ikke kan tas ut av ordinær undervisning for å få opplæring på instrument. Det er nå fire år siden.

– Vi opplevde det som en klar beskjed fra utdanningsetaten og la opplegget dødt. Vi tar det til etterretning, selv om vi ser at kulturskoler i andre kommuner klarer å få lagt undervisning til skoletiden, sier Kai Roger Magnetun, rektor for Orkdal kulturskole i Sør-Trøndelag.

Hurra for loven

I går ble det aksjonert det foran Stortinget i anledning av at Kulturskoleloven er 20 år. Og i jubilumsskriftet Hurra for loven, utgitt av Norsk kulturskoleråd, tar flere kulturskolerektorer til orde for et nærere samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Ikke minst argumenterer de for at mer kulturskoleundervisning skal skje i skoletiden, både gruppetimer og én til én-undervisning.

Flere har altså allerede prøvd. Kulturskolene i Skaun kommune og Melhus kommune måtte i likhet med Orkdal kulturskole avvikle undervisningen i grunnskolene etter mange år.

– Det er fastsatt et minstetimetall for grunnskolen som elevene har rett til, og som skoleeier har plikt til å gi. Så lenge kommunen ikke utvider timetallet, blir det vanskelig å gjennomføre kulturskoleundervisning i skoletiden. Det er rett og slett økonomi som stopper det, sier Harald Lund, rektor for Melhus kulturskole.

– Skulle du ønske dere klarte å undervise mer i skoletiden?

– Ja, ja, klart! Når undervisningen skjer i grunnskolene, blir skolene mer klar over hvilke elever de har og hvilke ressurser de kan spille på. Til det skjer noen endring, benytter vi nå de lange friminuttene og dager hvor elevene slutter tidlig, sier Lund.

Vil ha mer skjønn

Skaun kulturskole har også hatt det meste av undervisningen sin utenom skoletid, etter at daværende rådmann tok avgjørelsen om at kulturskolens virksomhet måtte ut av grunnskolen.

– For enkelte elever var det positivt å kunne gå ut av en time for å få opplæring på instrument, men dette kom i konflikt med timetallet eleven hadde krav på i grunnskolen. Noen rammefaktorer må på plass slik at det blir større fleksibilitet i skolehverdagen, sier Edvin Langmo, rektor for Skaun kulturskole.

Han synes det er uheldig at lovverket tolkes forskjellig fra kommune til kommune, slik at det er rigid og tydelig ett sted, mens det andre steder utøves mer skjønn.

– Det er mange ulike praksiser. Det er interessant å se hvilke rammefaktorer som er lagt til grunn i de kommunene som får det til, sier Langmo.

Skole langt unna sentrum

I Orkdal kommune var det særlig på en av skolene at kulturskolen ga et tilbud i skoletiden.

Nærmere 30 elever fikk undervisning i skoletiden på Årlivoll skole, som ligger en halvtimes reisevei fra kulturskolen. Undervisningsinspektør ved skolen, Øystein Fagerli, beklager at kulturskolen måtte ut av skolen.

– Jeg talte varmt for å opprettholde tilbudet. Vi hadde så gode erfaringer med at elevene fikk kulturskoleundervisning i skoletiden, sier han til Musikkultur.

– Opplegget fungerte godt hos oss. Det var snakk om 20 minutter i uka for å gå rett over gangen til musikkrommet. Jeg synes det er overdrevent at det skulle ramme ordinær undervisning og at elevene skulle miste fag. Det gis glatt permisjon for sydenreiser, så jeg argumenterer ennå for at kulturskoletilbudet skal tilbake, sier han.