LM MFO PAlestina ⋆ Kontekst

LM MFO PAlestina

Stig Gunnar Ringen høstet støtte i MFOs landsmøte da han foreslo en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden.

Forslaget lød som følger: «MFO skal vise solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere på tvers av landegrenser ved å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden, samt artister og institusjoner som aktivt bidrar til å opprettholde den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza.» Stig Gunnar Ringen og Rolf-Erik Nystrøm var forslagsstillere.

Forbundsleder Hans Ole Rian var en av dem som gikk opp på talerstolen og støttet saken, men var mer forbeholden til forslaget om boikott.

– Personlig er jeg så enig med forslagstillerne, men det reiser noen spørsmål som dreier seg om hvilke saker MFO skal mene noe om. Hvor går grensene?

Ringen understrekte at palestinerne selv har bedt om en boikott.

– Hvis lignende initiativ kommer fra andre, bør MFO ta tak i disse også. Dette er et forslag om en konkret boikott av de ulovlige bosetningene på Vestbredden, ikke av Israel generelt, sa Ringen.

Både Einy Langmoen og Kjell Magne Aspenes Robak uttrykte, i likhet med forbundslederen, at forslaget bør diskuteres bredere, og ses sammen med andre politiske saker. Det grunnleggende spørsmålet var hvilke konkrete saker MFO skal mene noe om. 

– Flott forslag, men vi trenger mer enn noen få minutter til å vurdere det. Hvis vi støtter dette, hva da med Kina? Vi har masse musikere som turnerer der, sa Einy Langmoen fra talerstolen.

Liv Runesdatter, Pål Rullestad og Eirik Raude mente alle at det var god grunn til å støtte forslaget.

– Hvis man støtter denne saken i prinsippet, kan man med god samvittighet støtte forslaget. Det at vi støtter en boikott kommer ikke til å forandre noe, men det er et viktig signal å sende, påpekte Eirik Raude til applaus fra salen.

Det avgjøres i morgen om MFO skal mene noe i Israel-Palestina-saken, og eventuelt hva.