LM MFO Organisasjon ⋆ Kontekst
Flere påpekte utfordringene med store geografiske avstander og argumenterte for at større og færre regionlag ikke vil gi mer nærhet til medlemmene, men heller et svakere lokaldemokrati.
Flere påpekte utfordringene med store geografiske avstander og argumenterte for at større og færre regionlag ikke vil gi mer nærhet til medlemmene, men heller et svakere lokaldemokrati. Foto:

LM MFO Organisasjon

MFOs forbundsstyre reduseres fra 11 til 10 representanter. Regionlagene består som de er i dag.

Dette bestemte landsmøtet i dag.MFO har den siste tida evaluert seg sjøl gjennom en organisasjonskomité. Komiteen ble nedsatt under forrige landsmøte, i 2010, med mål om å skape en slankere, mer robust og mer demokratisk organisasjon. Organisasjonskomiteen foreslo blant annet å redusere antall forbundsstyrerepresentanter fra 11 til 8, og redusere antall regionlag fra 10 til 6.Begge disse forslagene ble nedstemt av landsmøtet i dag. Delegatene gikk inn for MFO Agders forslag om å redusere forbundsstyret fra 11 til ti medlemmer. De gikk også inn for å beholde regionlagene slik de er i dag.

– For store avstander

Flere delegater var under diskusjonen i går kritiske til en reduksjon av regionlagene. Flere påpekte utfordringene med store geografiske avstander og argumenterte for at større og færre regionlag ikke vil gi mer nærhet til medlemmene, men heller et svakere lokaldemokrati. Én av dem som gikk på talerstolen var Silje Ryeng, leder i MFO Troms, Finnmark og Svalbard.– Vi tror ikke seks regionlag er til det beste for medlemmene. Vi mener MFO bør jobbe videre med den modellen som er der i dag og se på forbedringer her. En omorganisering vil være krevende. For oss er store avstander allerede i dag en utfordring. Det nye regionlag Nord-Norge, som skal inneholde Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, blir i største laget, mente Ryeng.

Vil styrke og utvikle forbundet

Dette er hva landsmøtet vedtok om regionlagene i dag:«Landsmøtet oppfordrer forbundsstyret til å ta med organisasjonskomiteens innstilling i det videre arbeidet med å utvikle og styrke forbundet. Landsmøtet ser verdien av det arbeid som komiteen har nedlagt i sin innstilling, men støtter likevel ikke forslaget om å redusere antall regionlag. Landsmøtet ønsker at forbundsstyret vektlegger å styrke regionlagene. Videre er landsmøtet positiv til at regionlag etter eget ønske reorganiseres med tanke på et tettere samarbeid eller sammenslåing. Dette forutsetter i så fall at de regionlag dette gjelder fremmer egen sak til forbundsstyret.»