LM MFO frilansere ⋆ Kontekst
PÅVIRKE: Vi ønsker at MFO bruker sin politiske innflytelse mot politikerne, som igjen kan bruke den på Kulturrådet, forklarte Einy Langmoen for MFOs landsmøte.
PÅVIRKE: Vi ønsker at MFO bruker sin politiske innflytelse mot politikerne, som igjen kan bruke den på Kulturrådet, forklarte Einy Langmoen for MFOs landsmøte. Foto:

LM MFO frilansere

MFO-landsmøtet vil at frilansere skal prioriteres når det offentlige tildeler midler, og pålegger forbundsstyret å jobbe for å få det til.

– Vi ønsker at MFO bruker sin politiske innflytelse mot politikerne, som igjen kan bruke den på Kulturrådet, sa Einy Langmoen til de 80 delegatene til MFOs landsmøte. Hennes ønske var å få MFO på banen for å sørge for at også frilansmusikerne kan leve av yrket sitt.Frilanserne hadde på forhånd stilt mange krav til det pågående landsmøtet i MFO. De ønsker større plass i forbundet – politisk, praktisk og økonomisk. Etter flere debatter om frilanseres økonomi og muligheter for å leve av musikken, var landsmøtet enstemmig enig om at MFO bør jobbe for «at offentlige tildelinger til frie ensembler i hovedsak kommer frilansere til gode». Forslaget var ett av mange som var fremmet for å oppgradere og tydeliggjøre MFOs arbeid for frilanserne.

Men ikke så enkelt

Debattene om frilansernes behov reiste flere spørsmål. Flere problematiserte hva som er en frilanser og hva som er en offentlig tildeling. Jan Ragnar Storheim er pedagog og tar frilansoppdrag ved siden av, og ville ikke utestenges fra muligheter til å søke støtte.– Det er viktig å ha muligheten til å utøve musikk sammen med andre profesjonelle. Felles for ansatte pedagoger og utøvende musikere er at det er viktig å få utøve musikk i andre sammenhenger, sa Storheim.Kirkemusiker Øyvind Sørum, som også engasjerer musikere til kirkeoppdrag, ville også ha frihet til å velge dem han ville jobbe med.– Jeg engasjerer en del musikere og vil ha frihet til å engasjere hvem jeg vil, uansett om vedkommende er ansatt eller frilanser, sa Sørum.Distriktsmusiker Kjell Magne Robak har i dag fast stilling, men er klar over at den står i fare hver gang offentlige midler skal budsjetteres.– For meg er det en reell framtidstrussel at stillingen ikke nødvendigvis varer evig. Derfor er det viktig at jeg kan opprettholde frilanskontakter for å kunne jobbe når denne jobben ikke lenger finnes, sa han.

Frilansstilling

Blant mer organisasjonsinterne tiltak, ble det foreslått å opprette et landsdekkende frilanslag. Forslaget fikk en lunken mottakelse.Atskillig mer positivt var landsmøtet til forslaget om å opprette en egen stilling i MFO øremerket frilanserne.

– Det trengs en person som er synlig utad og virkelig jobber for frilanserne, sa Sigrun Eng, og fikk støtte fra mange.

– Å opprette en stilling som kan jobbe komprimissløst med frilanssaker, er jeg for!, sa Liv Runesdatter, som selv er aktiv i MFOs næringsutvalg. Det nye forbundsstyret fikk i oppdrag av landsmøtet å vurdere om det er mulig å opprette en slik stilling.

Forbundsstyremedlem Pål Rullestad var en av dem som medga at det muligens var vanskelig å se hva MFO gjør for frilanserne. Men det er ikke fordi det ikke skjer noe, sa han.– Det er vel neppe noe vi bruker mer tid på i forbundsstyremøtene enn frilanserne. Når det ikke synes resultatmessig, skyldes det blant annet at dette er en sammensatt masse. Frilansere og behovene deres er ikke like, sa Rullestad.