Legger ned to distriktsmusikerstillinger for å spare 213 000 kroner ⋆ Kontekst
Ikke fullt så flytende: Distriktsmusikerordningen i Sørfold legges ned fra 1. januar neste år. Da mister Sveinar Aase (foran) og John Kristian Karlsen 50 prosent av stillingene sine. Bildet er fra produksjonen «Ramsalt opera» med Åse Krystad.
Ikke fullt så flytende: Distriktsmusikerordningen i Sørfold legges ned fra 1. januar neste år. Da mister Sveinar Aase (foran) og John Kristian Karlsen 50 prosent av stillingene sine. Bildet er fra produksjonen «Ramsalt opera» med Åse Krystad. Foto: Martin Losvik

Legger ned to distriktsmusikerstillinger for å spare 213 000 kroner

«Distriktsmusikerordningen er en bærebjelke i kulturskolen og kulturlivet i Sørfold», står det på Sørfold kommunes nettsider. Likevel bestemte politikerne på mandag å legge ned de to distriktsmusikerstillingene.

Det er en litt matt Sveinar Aase som svarer på telefon mandag ettermiddag. Pianisten og distriktsmusikeren var forberedt på hva som kunne skje da kommunepolitikerne skulle bruke sparekniven for å skjære vekk 5,7 millioner kroner. Likevel:

– Jeg har ikke ord. Dette er en utrolig trist dag.

I en e-post til Musikkultur, skriver kultursjef i Sørfold kommune, Bente Braaten:

«Som kultursjef vil jeg si at det er trist og beklagelig å måtte legge ned en ordning som kommunen har hatt i 40 år.»

Sparer 213 000 kroner totalt

Distriktsmusikerordningen har en lang historie i Sørfold i Nordland. Den ble etablert i 1979. I dag er det sanger John Kristian Karlsen og pianist Sveinar Aase som har de to stillingene, som er delt mellom 50 prosent undervisning i kulturskolen og 50 prosent musikeroppdrag. Distriktsmusikerne holder konserter i og utafor kommunen, har skolekonserter, spiller på sykehjem og bidrar i lokale oppsetninger i samarbeid med amatørmusikklivet, for å nevne noe.

Ifølge beregninger Creo har gjort, vil besparelsene ved å fjerne de to 50-prosentstillingene være minimale.

– På grunn av tilskuddet fra fylket og god egeninntjening på ordningen, innebærer kuttene at kommunen sparer en nettoutgift på 213 000 kroner, forteller Aase, som også er tillitsvalgt i Creo.

• Les også: Kampen om kulturpengene

– De eneste som rammes av oppsigelse

Sørfold kommune har en anstrengt økonomi og må spare på flere områder. Dette er grunnen til at totalt 11,5 årsverk skal fjernes.

Aase synes det er underlig at rådmannen har lagt distriktsmusikerstillingene inn i kuttkabalen, med tanke på at det er så lite å spare på å fjerne dem.

– Dette er også de eneste stillingene som rammes av oppsigelse. De andre blir borte ved naturlig avgang eller såkalt turnover, forteller han.

Høyre og Ap stemte for rådmannens forslag, mens SV og Sp ville løfte distriktsmusikerne ut for en ordentlig gjennomgang. Dette ble nedstemt av Høyre og Ap. Musikkultur har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra rådmann Stig Arne Holtedahl, uten å lykkes.

• Les også: Innlegg fra Bodø Rythm Group, fra 2015

Vil få konsekvenser for kulturskolen

Distriktsmusikerne er to av i alt fem lærere ved kulturskolen. I tillegg betaler kulturskolen lønn til dirigent for kommunens to skolekorps. Kultursjef Bente Braaten presiserer i en e-post at rådmann og politikere ønsker å skjerme kulturskolen og tilbudet til barn og unge, og at undervisningsdelen av distriktsmusikerstillingene derfor ikke blir berørt. Spørsmålet blir likevel om stillingene blir attraktive nok til å beholde høyt kvalifiserte musikere og pedagoger i Sørfold. Musikkultur spør Braaten hvilke konsekvenser kuttene vil få for kulturskolen.

– Vi skal ikke legge skjul på at nedleggelsen vil ha noen konsekvenser for kulturskolen: Blant annet mister vi fleksibiliteten som ligger i de hele stillingene, der de har kunnet øve intensivt til forestillinger og konserter i kulturskolen, UKM, og så videre. De hele stillingene har også gjort at vi har kunnet beholde topp kvalifiserte musikere som lærere i mange år, der deres utøvende virksomhet er en betydelig inspirasjonskilde for barn og unge, skriver hun.

Kultursjefen påpeker også at den utøvende delen av stillingene er tett sammenvevd med den pedagogiske.

– Dermed står vi foran en utfordring når vi nå mister den utøvende delen fra 1. januar 2020.

• Les også: Bodø-musikere får jobbe igjen

– Sjeldent kunnskapsløst

I likhet med kultursjefen, påpeker Aase fleksibiliteten i ditsriktsmusikerstillingene som viktig. Han mener kuttene vil gå utover kvaliteten på kulturskolen.

– Som distriktsmusiker er man lærer, dirigent, arrangør, komponist, mentor, kulturbærer, regissør og utøver. Det er et samspill og en kompleksitet som blir borte nå. Ordfører Lars Evjenth fra Ap gikk på talerstolen på mandag og sa at distriktsmusikerordningen var skilt fra kulturskolen. I teorien var det som å være vaktmester i halv stilling og kulturskolelærer i halv stilling. De to delene måtte ikke sauses sammen. Sjelden har jeg opplevd noen flashe kunnskapsløshet så åpent, sier Aase.

– Har ikke råd til ikke-lovpålagte oppgaver

Ordfører Lars Evjenth bekrefter at han mener distriktsmusikerstillingene og kulturskolestillingene er atskilte, men anerkjenner samtidig synergieffekten av å ha distriktsmusikere i kommunen. Likevel:

– Alle kuttene har en konsekvens. Vi har nå kutta en ordning som ikke er lovpålagt. Vi ser at andre kommuner har et godt kulturskoletilbud uten å ha distriktsmusikere, og mener vi kan få det til her også, sier Lars Evjenth.

– Kommunen sparer rundt 200 000 kroner på å kutte de to stillingene. Det er ikke mye?

– Utgiftene til ordningen har variert fra en halv million til 200 000 kroner, forteller Evjenth.

– Det er ikke høye utgifter?

– Nei, men vi har ikke råd til å drive ikke-lovpålagte tjenester.

– Et tap for kulturlivet

Kultursjef Bente Braaten forteller om harde kamper for å få beholde distriktsmusikerordningen gjennom de siste fem-seks åra. Det er kun den høye egeninntjeningen og tilskuddet fra fylkeskommunen som har berga den.

– Samtidig er disse inntektene uforutsigbare. Vi kan aldri garantere om vi får inn inntekter som budsjettert, og i lengden blir det feil å drive på denne måten: Hvis man ikke verdsetter ordningens kulturelle verdi for lokalsamfunnet, men presses til å sende musikerne stadig lenger bort på turneer for å skaffe inntekter, kommer man til et punkt der man lurer på om dette er rett, skriver hun.

Kulturlivet i Sørfold vil også merke bortfallet av de to distriktsmusikerstillingene. Det frivillige musikklivet kan ikke lenger samarbeide med og få hjelp av profesjonelle musikere på konserter og forestillinger.

– Reint generelt vil nedleggelsen også være et tap for kulturlivet. Dette vil merkes, skriver Braaten.