Landsmøtet fra A til Å ⋆ Kontekst
Glimt fra MFOs landsmøte i 2010.
Glimt fra MFOs landsmøte i 2010. Foto: Even Finsrud

Landsmøtet fra A til Å

LANDSMØTET 2014: 22. til 24. oktober er det landsmøte i MFO. Hva er et landsmøte?

Hvem møter på et landsmøte? Hva gjør man der egentlig? Kort sagt: Hva skjer? Vi guider deg gjennom noen viktige begreper – og noen mindre viktige.

Allsang

Mellom politiske diskusjoner og alvorlige vedtak synges det. Hefte deles ut.

Benkeforslag

De fleste forslagene til landsmøtet kommer inn på forhånd, fra forbundsstyret, fra regionlagene og fra medlemmene. Men det kan også foreslås nye ting fra salen – fra møtebenkene. Skjer gjerne ved valg til forbundsstyre.

Champagne

Landsmøtet åpnes i k k e med champagne, men med opprop.

Delegater

Regionlagene velger til sammen 81 delegater – utsendinger – til landsmøtet. Antall delegater fra hvert regionlag regnes ut fra medlemstall. Med forbundsstyret, kontrollkomité, gjester, innledere, ansatte i organisasjonen og pressefolk blir deltakerantallet nærmere 140.

Eldst

Eldste delegat på landsmøtet er kirkemusiker Jeremy Richard Blandford fra MFO Nordland, født i 1943.

Forbundsstyret

De fremste politikerne i organisasjonen sitter i forbundsstyret, som formelt er MFOs høyeste organ mellom landsmøtene. Forbundsstyret for perioden 2014-2018 velges på landsmøtets siste dag. Innstillingen fra valgkomiteen presenterer vi i neste utgave av Musikkultur.

Gjester

I tillegg til delegatene inviteres gjester fra andre organisasjoner, og deltakere til debattpanel. Norsk jazzforum og NOPA er blant organisasjonene som er representert. Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Borgundvaag, kommer for å holde innlegg. Gerd Kristiansen og Renée Rasmussen fra LO kommer, dessuten Eivind Gran fra LO stat.

Hotell

Landsmøtet 2014 foregår på Rica Hotel Hamar.

Innkomne forslag

Alle MFO-medlemmer kan melde inn til landsmøtet politiske spørsmål de ønsker at MFO skal ta stilling til, eller organisasjonsstrategiske saker de vil at MFO skal behandle gjennom debatt og diskusjon på landsmøtet. I år var forslagsfristen 22. juni, og alle innkomne forslag skal presenteres for landsmøtet, med innstilling fra forbundsstyret.

Jubel

Kirkemusiker og delegat Øyvind Sørum fyller 44 år på åpningsdagen – jubel og sang bør det bli!

Kunstnerisk program

Naturligvis. Årets program er en overraskelse!

Landsmøte

Landsmøtet er det høyeste organet i en organisasjon, som tar de største avgjørelsene om hvordan organisasjonen skal drives og representeres. Det foregår hvert fjerde år, og er MFOs viktigste politiske samling.

Musikkultur.no

Vi dekker landsmøtet på nett de tre dagene det foregår. Vær klar til å si oss din mening!

Nattesøvn

Er ikke prioritert på landsmøtet.

Ordstyrer, også kalt møtedirigent

Det er vanligvis to ordstyrere, som leder landsmøtet gjennom dagene, sørger for at alle får si sin mening og samler innlegg i temabolker. Svært viktig funksjon. Velges vanligvis blant delegatene. Det blir også valgt ut to protokollskrivere, og ordstyrere og protokollskrivere sendes på kurs på forhånd.

Politikk

Landsmøtet er et politisk møte. Her skal først og fremst beslutninger tas om organisasjonenes politiske veivalg. Det foregår ved diskusjon – i møtebenkene og i baren.

Redaksjonskomité

Komiteen jobber natt og dag gjennom landsmøtet for å gjøre mange sprikende forslag og innspill til færre og sammenhengende forslag som er mulige å vedta.

Stemme

I landsmøtesalen stemmer man over forslag, vanligvis mest på møtets siste dag. Man rekker hånda i været med delegatnummerlappen synlig og blir talt.

Taletid

Alle som sier noe i landsmøtet gjør det fra talerstoler. Vanligvis vil det være begrenset taletid, for eksempel på tre minutter per innlegg. Underveis i møtet vil taletiden normalt bli satt ned. Til forrige landsmøte ble det kjøpt inn stoppeklokke.

Utholdenhet

For å klare seg gjennom tre døgn med diskusjoner er det viktig å drikke mye vann og kaffe eller annen styrkedrikk.

Vedtekter

En av de viktigste sakene i landsmøtet er å revidere og vedta nye vedtekter, som er MFOs regelverk. LM 2014 vil være fullt av vedtektssaker: Spørsmålet om omorganisering av regionlag, forbundsstyre og landsmøte vil ta mye tid.

Yngst

Yngste delegat på landsmøtet er student Siri Beate Rygg, født i 1990, fra MFO Agder.

Ærlig talt!

Den som er delegat til landsmøtet må ikke være redd for å mene noe – eller for å si det høyt.

Økonomi

En viktig oppgave for landsmøtet er å vedta årsregnskapet for de foregående årene, og å legge økonomiplanen for de neste fire årene.

Årsmelding

Årsmeldingen forteller hva MFO har gjort de siste fire årene. Den er et viktig historisk dokument, og viktig for å måle om MFO følger opp egne landsmøtevedtak. Landsmøtet tar den til orientering.