Kunstnerne med felles politisk program ⋆ Kontekst
APPELLERER I ARENDAL: MFO-leder Hans Ole Rian.
APPELLERER I ARENDAL: MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: Mona Askerød

Kunstnerne med felles politisk program

Kunstnernettverket har samla seg om et felles kunst- og kulturpolitisk program foran høstens valg.

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. De 19 kunstnerorganisasjonene som utgjør Kunstnernettverket presenterer denne uka det de mener er de mest sentrale kulturpolitiske sakene.

– Vi vil vise hvem kunstnerne er og hva vi skaper av kunst og kulturtilbud i hele landet. For at vi fortsatt skal kunne gi disse opplevelsene til publikum trengs en bevisst satsing på kunst- og kulturpolitikken, sier Sigmund Løvåsen på MFO sine nettsider.

Han er leder av Den norske Forfatterforening og medlem av Kunstnernettverkets arbeidsutvalg.

Offentlige vs. private kulturkroner

Det kunst- og kulturpolitiske programmet presenteres under Arendalsuka, en arena for politisk debatt som ble åpnet på onsdag. Dette er første året Kunstnernettverket deltar. Lørdag holder forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, en appell. Her retter han søkelyset mot viktigheten av offentlige kulturkroner og farene ved utelukkende privat finansiering av kulturen.

– Jeg er ikke imot private penger, tvert imot. Det jeg er redd for er at kunsten vil bli avhengig av disse midlene, og at kunsten – bevisst eller ubevisst – vil innrette seg etter hva giverne av disse pengene ønsker eller liker. Jeg er også redd for at smale kunstprosjekter ikke blir realisert, og at kunst for barn og unge taper i kampen om sponsorkronene og i kampen om de offentlige midlene, sier Rian.

Han frykter også at kulturskolene blir salderingspost når kulturbudsjettene krymper.

– Å finansiere kunsten er litt av en kunst. Jeg vil oppfordre alle til å huske på det når det skal stemmes den 14. september, sier Rian.

Fra stipender til skolesekk

Kunstnernettverket har seks punkter i sitt kunst- og kulturpolitiske program. Her understrekes viktigheten av statlige stipender, bedre sosiale rettigheter og en forbedret åndsverklov. Nettverket tar også til orde for en enklere, tryggere og mer lønnsom hverdag for kunstnere. Dette innebærer blant annet at det innføres minstefradrag for næringsdrivende kunstnere. Kunstnernettverket vil ha en sterkere utenlandssatsing og gode vilkår i Den kulturelle skolesekken.

Programmet kan i sin helhet leses her: Kulturpolitisk program