Kunstnere kan bli momspliktige – Creo-leder er kritisk og tar debatten under Arendalsuka ⋆ Kontekst
Politisk verksted: Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, er klar for en aktiv arendalsuke.
Politisk verksted: Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, er klar for en aktiv arendalsuke. Foto: Rune Eriksen

Kunstnere kan bli momspliktige – Creo-leder er kritisk og tar debatten under Arendalsuka

Alle kunstnere kan bli momspliktige, hvis et ekspertutvalg får det som det vil. Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo er kritisk.

I morgentimene i dag stiller Hans Ole Rian i sin første debatt under Arendalsuka, der temaet er merverdiavgift (moms). Under tittelen «Skal alt som er gøy bli dyrere?» møtes politikere og representanter fra organisasjonsliv til en panelsamtale om det såkalte momsutvalgets rapport. Utvalgets mandat har vært å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. Rapporten, som ble skrevet på bestilling av regjeringen, ble overlevert finansminister Siv Jensen 15. mai.

Kulturelle tjenester er i dag unntatt fra beregning av merverdiavgift, men utvalget foreslår å endre på dette.

– Forslaget innebærer at det skal innføres lik sats for alle. Den vil også innebære at alle må føre momsregnskap, forklarer Hans Ole Rian noen timer før avreise til Arendal.

Må øke billettprisene

Konsekvensen av forslaget vil blant annet være at kunstnere og kulturinstitusjoner må øke billettprisene.

– Kunstnere må legge 25 prosent moms på tjenestene sine. For de aller fleste utøvere vil dette bety at billettprisen må opp. Mange er bekymra for tilgangen til kunst og kultur for det brede lag av befolkningen hvis billettene blir enda dyrere, påpeker Rian.

– Risikabelt at staten skal kompensere

Staten må kompensere for et eventuelt økonomisk tap ved innføring av flat moms, skriver utvalget i sin rapport.

– De sier sjøl at dette må kompenseres over statsbudsjettet. Dette er ganske risikabelt. Jeg vil ikke tro at kompensasjonen kan dekke hele tapet til kunstnere som nå kan bli momspliktige, sier Rian, og trekker inn regionreformen som en joker i spillet om momsen.

– I diskusjonen om regionreformen foreslås mye av kulturstøtten overført til fylkeskommunene. Hvis alt dette skjer samtidig, må det enkelte fylke kompensere for tap ved innføring av moms. Det tror jeg blir vanskelig. Da må i så fall staten gi mer støtte til fylkene, og disse midlene er ikke øremerka, påpeker Rian.

Ser ingen positive sider

Creo-lederen ser ingen positive endringer for kulturlivet i ekspertutvalgets forslag.

– Det eneste positive er forenkling. Vi ser at også på vårt felt er det forskjeller i dag. Mens for eksempel en lydtekniker er momspliktig, må ikke en lyddesigner fakturere moms, forklarer Rian.

Han understreker at det som nå ligger på bordet er et forslag. Det er ennå ikke sikkert at det blir endringer i beregningen av moms.

Aktiv arendalsuke for Creo

Etter at samtalen om momsen er tilbakelagt i Arendal, stiller Rian i tre andre debatter denne uka.

– Creo har aldri vært med på så mange debatter som i år, og debattene er dessuten veldig forskjellige. Jeg tror det blir spennende, sier Rian.

Han ser på Arendalsuka som en god anledning til å styrke nettverk.

– Vi får mer tid til å prate med folk i departementene og på Stortinget. Vi blir bedre kjent med dem, og får større mulighet til å utdype saker vi jobber med, forteller han.