Kunnskapsdepartementet kutter bevilgningen til Syngende skole og Skolenes sangdag ⋆ Kontekst
SANG PÅ TIMEPLANEN: Musikkultur besøkte i 2017 Voksen skole, som da var Syngende skole.
SANG PÅ TIMEPLANEN: Musikkultur besøkte i 2017 Voksen skole, som da var Syngende skole. Foto: Even Tømte (arkiv)

Kunnskapsdepartementet kutter bevilgningen til Syngende skole og Skolenes sangdag

Kuttene innebærer mindre sang for barn og unge i norske skoler, ifølge Musikk i Skolen og Krafttak for sang.

– Det jeg synes er verst med dette kuttet er at både Syngende skole og Skolenes sangdag er prosjekter som er godt fundamentert og integrert veldig mange norske skoler. Det tar lang tid å komme dit igjen, dersom satsingene nå bygges ned, sier Ulrika Bergroth-Plur.

Hun er daglig leder i Musikk i Skolen, som arrangerer Skolenes sangdag, og som drifter Syngende skole – et tiltak under Krafttak for sang.

• Les også: Voksen skole er en av få som satser på sang

Håper på revidert budsjett

Bergroth-Plur etterlyser forutsigbarhet og langsiktighet for sangprosjektene, som for første gang fikk en bevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett i fjor. En kortvarig glede riktignok – i forslaget til statsbudsjett for 2021 er satsingene tatt ut, begrunnet med at de ikke er en politisk prioritet.

Bergroth-Plur håper nå at opposisjonen på Stortinget tar Syngende skole og Skolenes sangdag inn i revidert budsjett.

• Les også: Marit Lucie Heggedal er tildelt Musikklærerprisen

– Viktig for kultur- og samfunnsliv

Nærmere 200 skoler har de siste tre åra vært såkalte «syngende skoler». Programmet skal styrke og forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen og skolens virksomhet. Mens Skolenes sangdag er en årlig markering, der alle skoler som vil kan delta. Støtten på en halv million kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2020 var avgjørende for å opprettholde nivået på prosjektene og sikre gjennomføring på lang sikt.

– Hvorfor er disse tiltakene så viktige for norsk skole?

– De har flere funksjoner – en instrumentell funksjon som handler om at sangen kan brukes i andre deler av undervisningen og i andre fag, for eksempel i språkopplæringen. De har en verdibasert funksjon, som handler om å få formidlet verdigrunnlaget i norsk skole – kulturarven vår blant annet. Og de har en egenverdi: retten hvert enkelt menneske har til å utvikle alle sider av seg sjøl, oppleve musikk og sang og få muligheten til å utøve, sier Bergroth-Plur.

Hun trekker fram at satsingene har betydning for norsk kultur- og samfunnsliv på lang sikt.

– Hvis man aldri har opplevd gleden av å utøve sjøl, så er det lite trolig at man oppsøker kulturopplevelser som voksen. Å få møte dette allerede i skolen, er derfor særdeles viktig.