Kulturskolen: Laveste elevtall på 16 år ⋆ Kontekst
De blir færre: Det blir færre elever i kulturskolen. Årsakene er sammensatte, mener Norsk kulturskoleråd. (Illustrasjonsfoto)
De blir færre: Det blir færre elever i kulturskolen. Årsakene er sammensatte, mener Norsk kulturskoleråd. (Illustrasjonsfoto) Foto: Thor Nielsen/Norsk kulturskoleråd

Kulturskolen: Laveste elevtall på 16 år

Antallet elever i norske kulturskoler går ned for sjette skoleåret på rad.

Elevtallet i kommunale kulturskoler har ikke vært lavere siden registreringene starta i 2001-2002, skriver Kulturskolerådet i sitt nyhetsbrev Kulturtrøkk.

Rådet peker på flere årsaker til nedgangen. Én av dem er at antallet barn og unge går ned i mange kommuner.

– Likeså betyr kommunal mulighet og vilje til å bruke penger på kulturskolen noe. Det kan i denne sammenheng tenkes at nivået på skolepengesatsen har noe å si. Denne varierer mye fra kommune til kommune, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Han peker også på kulturskolens evne til å tilby attraktive tilbud i en tid der konkurransen om barn og unges tid og oppmerksomhet er stor, som en mulig årsak til nedgangen.

Det er nå 98 777 kulturskoleelever i Norge, drøyt 1200 færre enn i skoleåret 2016-2017. Dette viser tall fra kulturskolestatistikken i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Antallet elevplasser har også gått ned. (Én elev kan ha flere plasser.) Aldri har nedgangen vært så markant som fra forrige skoleår til dette skoleåret: 123 967 plasser er blitt til 120 458, en nedgang på drøyt 3500 plasser.

Ventelista til kulturskoleplass er tilnærma uendra i lengde de tre siste åra. Dette skoleåret er det 24 366 som venter på et kulturskoletilbud i Norge. Forrige skoleår var tilsvarende tall 24 465.