Kulturskolen i Tromsø trues av kutt: Støtteerklæringer ble overlevert politikerne i går ⋆ Kontekst
KRITISK TIL KUTTFORSLAG: Berit Fonnes, tillitsvalgt ved Kulturskolen i Tromsø, sammen med Creos hovedtillitsvalgte i Tromsø kommune, Lars Tahlén. Tahlén jobber også ved kulturskolen.
KRITISK TIL KUTTFORSLAG: Berit Fonnes, tillitsvalgt ved Kulturskolen i Tromsø, sammen med Creos hovedtillitsvalgte i Tromsø kommune, Lars Tahlén. Tahlén jobber også ved kulturskolen. Foto: Øyvind Nilsen

Kulturskolen i Tromsø trues av kutt: Støtteerklæringer ble overlevert politikerne i går

– Vi er skrapa til beinet, fastslår Berit Fonnes, tillitsvalgt og fiolinlærer ved Kulturskolen i Tromsø.

Kulturskolen i Tromsø har vært gjennom en runde med nedskjæringer i 2020. Nå står flere for tur, dersom forslaget til neste års budsjett blir vedtatt. Tirsdag kveld arrangerte kulturskolen en digital markering for å få oppmerksomhet om saken. Onsdag leverte elever støtteerklæringer fra oppropet «Kulturskolen for alle» til politikerne.

– Jeg har elever som ikke får strenger til fela si, vi har ikke penger til vedlikehold av instrumenter, og vi har sagt opp avisa. Budsjettene går til lønn, det er ingen frie midler å ta av. Stillingskutt er det eneste vi kan spare penger på nå, sier Berit Fonnes.

• Les også: Forslag om harde kutt i Tromsø: «Kan rasere kulturskolen»

– Kutt vil generere mer tap

For å møte nedskjæringene, foreslår kommunedirektøren å heve elevkontingenten dramatisk, og i tillegg redusere elevplasser og si opp lærerstillinger. Hvis undervisningsstillinger ryker, forsvinner også inntekter fra elevbetaling.

– Det rammer veldig hardt, fordi vi har såpass mye inntekter på driften. Kutter vi elevplasser, vil det generere mer tap, noe som igjen vil føre til kutt i flere stillinger og færre elevplasser, påpeker Fonnes.

Hun mener også at det å nedskalere tilbudet i kulturskolen vil være et tapsprosjekt for kommunen på sikt.

– Kutter man hos oss, vil man se økte utgifter på helsebudsjettet. Tromsø har hatt problemer med ungdomsgjenger. Nylig var det et avisoppslag om en gruppe som jobber med dem som faller utafor. De fortalte at disse ungdommene har det til felles at de ikke har noen mestringsarena. Det er det kulturskolen tilbyr, påpeker Fonnes.

– Skremmende og trist

De ansatte har forståelse for at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Men vi tror ikke disse kuttene vil lønne seg, sier Fonnes.

Tilskuddet til kulturskolen i Tromsø ble redusert med rundt 5,5 prosent, eller i overkant av én million kroner, i 2020-budsjettet. Hvis nedskjæringene som er foreslått for 2021 går gjennom, utgjør disse et kutt på 12 prosent sammenligna med kulturskolens budsjett i 2019.

– Hvordan har de ansatte det nå?

– Folk synes det er skremmende og veldig trist. Vi har i høst gått inn i dette med vilje og ønske om å snu det. Det har vært veldig fint å oppleve samholdet og fellesskapet. Jeg håper vi får snudd situasjonen, for dette er for dumt.

Ap-politiker: – Kuttforslagene virker urimelige

Jarle Heitmann er Aps gruppeleder i kommunestyret og utvalgsleder for kultur-, idrett- og friluftsliv. Når Musikkultur ringer ham, har han nettopp kommet ut av det første utvalgsmøtet om forslaget til budsjett for 2021. Heitmann er skeptisk til den forslåtte reduksjonen av kulturskolen.

– Vi har hele tida sagt at vi ønsker å prioritere barn- og ungdomsaktivitet. Vi veit at kultur og idrett motvirker frafall, psykiske lidelser og andre helseplager. Samfunnsøkonomisk er det helt åpenbart at barne- og ungdomskulturen er ekstremt viktig for å hindre økte utgifter i andre sektorer, sier Heitmann.

Han mener Tromsø blir en fattigere by hvis forslaget til budsjett går gjennom.

Heitmann trekker også fram at kultur er den sektoren som har måttet tåle mest kutt, over 11,5 prosent av ramma. Det nest høyeste kuttet ligger i skolesektoren, på fire prosent.

– Dette sier noe om hvor stor nedskjæringen i kultursektoren er. Det virker urimelig, mener Heitmann.

Budsjettet skal opp til behandling i kommunestyret 16. desember, og noe kutt kommer, varsler Ap-politikeren.

– Tromsø kommune er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. Dette rammer alle sektorer. Noe kutt vil det bli, men disse forslagene er nok for smertefulle.