Kulturrådet vil ha miljøperspektiv med i søknader ⋆ Kontekst
Debattantene: Panelet bestod av Lars Petter Hagen, Karl Seglem, Guro Skumsnes Moe og Hedvig Mollestad.
Debattantene: Panelet bestod av Lars Petter Hagen, Karl Seglem, Guro Skumsnes Moe og Hedvig Mollestad. Foto: Frida Fliflet

Kulturrådet vil ha miljøperspektiv med i søknader

For første gang er klimaaspektet inkludert i Kulturrådets retningslinjer. Dette er noe av det som er nytt når støtteordningen for musikere og musikkensembler endres.

Endringer i støtteordningen for musikere og ensembler

– De fleste endringer skjer etter ønske og behov fra feltet, understreker Henning Mongstad, seniorrådgiver i Kulturrådet.

– Om det ikke fungerer, må dere gi tilbakemelding.

Tirsdag 13. august ble det holdt infomøte og paneldebatt om endringene i støtteordningen for musikere og musikkensembler på Kulturhuset i Oslo. I panelet satt Karl Seglem, leder for Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte, Lars Petter Hagen, utvalgsmedlem i Faglig utvalg for musikk, samt de to komponistene og musikerne Hedvig Mollestad og Guro Skumsnes Moe.

De nye endringene trer i kraft fra søknadsfristen 3. september i år.

Bør vektlegge miljøvennlige turneer

En av de sentrale endringene i Kulturrådets støtteordning for musikere og musikkensembler er at miljøaspektet nå blir tatt med i søknadsvurderingen. Søkere bør vektlegge og reflektere over hvordan de kan gjennomføre turneer og prosjekter på en mer klimavennlig måte. Dette er en del av Kulturrådets nye klima- og miljøinsentiver for 2019.

– Det er bedre ressursutnyttelse å spille flere konserter i samme område, i stedet for å hoppe fra by til by eller land til land. Samtidig kan det være gode grunner til at man av og til må gjøre nettopp det, sier Sunniva Engeland, ansvarlig for musiker- og ensemblestøtteordningen.

Seglem understreker at klimaaspektet blir mye diskutert i utvalget.

– Det blir mer og mer viktig. Vi må prøve å finne løsninger på hvordan man skal turnere annerledes, sier Seglem.

Mens Skumseth Moe framhever den viktige kulturutvekslingen ved å turnere i utlandet, er Mollestad enig i at både musikere og Kulturrådet har et felles ønske om effektiv reising. Å få det til å gå opp økonomisk og logistikkmessig kan imidlertid være vanskelig, ifølge Mollestad.

– Man vil jo nå ut til flere med det man gjør. Av og til må man gjøre lange turer også.

Forenkler og tydeliggjør

Selve ordningen har får nytt navn, og heter nå Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler.

En annen viktig endring er at skillet mellom virksomhetsstøtte og turnéstøtte er fjernet.

– Skillet er unødvendig kompliserende, for alle søkere har egentlig samme behov. Fra nå av blir det bare ett søknadsskjema å forholde seg til, sier Engeland.

Det er også trukket en tydeligere grense mellom støtteordningen for bestillingsverk og produksjon.

Godt oppmøte: Det var mange som hadde tatt turen til Kulturhuset for å få informasjon om endringene i støtteordningen for musikere og musikkensembler.
Godt oppmøte: Det var mange som hadde tatt turen til Kulturhuset for å få informasjon om endringene i støtteordningen for musikere og musikkensembler. Foto: Frida Fliflet

Å gjenspille verk er viktig, men ikke viktigst

Utvalgsmedlem i Faglig utvalg for musikk, Lars Petter Hagen, adresserer en bekymring flere utøvere ser ut til å dele. De nye retningslinjene vektlegger nemlig viktigheten av å kunne gjenta og gjenspille et verk for nye publikummere. Hagen avviser imidlertid at dette nå blir det viktigste kriteriet.

– Det handler om å ha en gjennomtenkt posisjon med tanke på hvordan verket lever videre etter premieren. Noen prosjekters styrke er at de ikke kan gjentas. Det er greit – men da må man være bevisst og tydelig på dette i søknaden, ifølge Hagen.

– Tenk langsiktig

Til slutt kommer Hagen og Seglem med noen tips til søkere: fokuser på mål og gjennomføring, og formuler dem presist. En grundig prosjektbeskrivelse er helt nødvendig.

– Denne støtteordningens styrke er at den er veldig åpen. Vi har ingen kunstnerisk visjon, men det er positivt å vise at man utvikler sjangeren, at man viser et element av nyskapning, forklarer Hagen.

– Tenk langt fram. Skal du på turné i 2021, begynn å planlegge og søke nå. Våg å ha tålmodighet, sier Seglem.

– Bra at klimaavtrykk blir inkludert

Blant publikum er folkesanger Ingebjørg Lognvik Reinholdt. Hun er godt fornøyd med møtet.

– Det var fint å høre at utvalget tenker sånn som man håper at de gjør! De legger stor vekt på det kunstneriske, og det er jo ikke sånn at det er mindre støtte som deles ut – de prøver bare å gjøre det enklere. Det er litt betryggende.

Fornøyd: Folkesanger Ingebjørg Lognvik Reinholdt er positiv til at klimaaspektet inkluderes i de nye retningslinjene, selv om det kan by på utfordringer i turnéplanleggingen.
Fornøyd: Folkesanger Ingebjørg Lognvik Reinholdt er positiv til at klimaaspektet inkluderes i de nye retningslinjene, selv om det kan by på utfordringer i turnéplanleggingen. Foto: Frida Fliflet

– Hva tenker du om at klimaavtrykk blir inkludert i de nye retningslinjene?

– Jeg synes det er bra at det kommer med. Det er en veldig relevant diskusjon i musikkmiljøet nå. Men det blir en litt ny tenkemåte, å ikke bare skvise flest mulig konserter ut av pengene man har. Man må gjerne ofre litt for å legge opp turneer mer miljøvennlig.

Møtet ble strømmet live:

https://www.youtube.com/watch?v=9r0u_VCAVK8