Kulturrådet under lupen ⋆ Kontekst
FRIHETSREFORMEN: - Vi skal nå se på om Kulturrådets støtteordninger kan forenkles til beste for kunstnerne og i siste instans publikum, sier kulturminister Thorhild Widvey.
FRIHETSREFORMEN: – Vi skal nå se på om Kulturrådets støtteordninger kan forenkles til beste for kunstnerne og i siste instans publikum, sier kulturminister Thorhild Widvey. Foto: KUD/Wenche Nybo

Kulturrådet under lupen

Regjeringens varslede gjennomgang av Norsk kulturråd er nå i gang. Utredningsgruppa er nedsatt og mandatet gitt.

– Ett av målene er at mest mulig av midlene skal komme kunsten selv til gode, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Gjennomgangen av Kulturrådet er del av den nye regjeringens såkalte frihetsreform. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bedre finansiering av kulturlivet. Rapporten om Kulturrådet skal levers departementet 1. juni 2014.

– Vi skal nå se på om rådets støtteordninger kan forenkles til beste for kunstnerne og i siste instans publikum, sier Widvey.

Kulturrådet skal videreføres

Utredningsgruppa skal beskrive Kulturrådets organisasjon og oppgaver i dag, vurdere om rådets oppgavesammensetting er hensiktsmessig og legge fram forslag om eventuell alternativ oppgavesammensetning eller andre organisatoriske modeller.

Premisset er at Norsk kulturråd skal videreføres og at rådet skal være autonomt i de sakene det får til beslutning. Gruppa skal dessuten vurdere om sammensetningen og oppnevningen av rådet ivaretar hensynet til maktspredning og mangfold i kunstsyn på en tilfredsstillende måte.

• De skal også vurdere om enkelte av oppgavene til organisasjonen kan løses regionalt. Vi skal ikke dele opp i regionale fond, men vi kan se på alternative måter å løse del av Norsk kulturråds oppgaver på, forklarer Widvey.

Dette er utrederne

Utrederne er Poul Bache; områdedirektør Kulturstyrelsen i Danmark og tidligere direktør for Kuntstyrelsen, Karen Espelund; fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag, Sigrid Røyseng; dr.polit., professor ved Handelshøyskolen BI, André Støylen; administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB og Anne Aasheim; direktør i Norsk kulturråd. Gruppa ledes av Christine Hammen, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet.

Disse skal komme med innspill

I tillegg til utredningsgruppa har departementet nedsatt en referansegruppe som skal gi råd og innspill. Denne gruppa består av: Samir M’Kadmi; kunstner og kurator, Marianne Heier; bildekunstner, Bergmund Waal Skaslien; musiker, Nils Henrik Asheim; musiker, komponist og arrangør, Inger Blix Kvammen; Pikene på broen, Kristin Fyrand Mikkelsen; Resonans konsertserie, Henrik Langeland; forfatter, styremedlem Litteraturhuset i Oslo, Alan Lucien Øyen; dansekompaniet Winter Guest, Tale Næss; forfatter og dramatiker, Thorbjørn Gabrielsen; kunstner, regissør og arrangør, Suzette Paasche; Museene i Sør-Trøndelag, Karin Gjelsten; moderne arkiv i Bergen kommune, Landslaget for lokal- og privatarkiv, Jørn Fevang; kantor i Bragernes kirke, Harm-Christian Tolden; kommunaldirektør for kultur, næring, kirke og idrett i Bergen, Gina Winje; kultursjef i Porsgrunn, Kristin Danielsen, påtroppende biblioteksjef i Oslo og Venke Hoff; kunstmaler, Kaviarfabrikken i Henningsvær.

FRIHETSREFORMEN: – Vi skal nå se på om Kulturrådets støtteordninger kan forenkles til beste for kunstnerne og i siste innstans publikum, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Foto: KUD/Wenche Nybo