Kulturrådet blir (offisielt) et direktorat ⋆ Kontekst
Leder for rådskollegiet Sigmund Løvåsen, Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Kulturrådet-direktør Kristin Danielsen. Alle fornøyde med at én blir til to. Foto:Trym Schade Warloe, Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet, Marta Anna Løvberg
Nyheter

Norsk kulturråd skifter navn til Kulturdirektoratet

– En god løsning, sier partene.

Fra 1. januar 2023 heter den statlige virksomheten Kulturdirektoratet. Rådet som forvalter Norsk kulturfond vil beholde navnet Kulturrådet, skriver Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

– Med nytt navn tydeliggjør vi hvilke beslutninger som tas på vegne av regjeringen, og hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Norsk kulturråd er i dag navnet både på direktoratet og på rådet som forvalter Norsk kulturfond. Det har vært flere utredninger om Norsk kulturråd, og navnebytte har blitt anbefalt tidligere.

Også lederne for det nye direktoratet og for Kulturrådet er ifølge pressemeldingen fornøyde:

– Dette er en god løsning som tydeliggjør våre ulike roller og gir bedre oversikt for brukerne. Navneendringen vil synliggjøre vår rolle som fagetat, og som en viktig kunnskapsleverandør for kultursektoren, sier direktør Kristin Danielsen.

– Kulturrådet og Norsk kulturfond har i mer enn femti år ivaretatt prinsippet om armlengdes avstand. Dette er en navneendring som vil tydeliggjøre dette prinsippet, sier leder for rådskollegiet, Sigmund Løvåsen.

Ikke Kultur Norge

Splittelsen av de to instansene har lenge vært et tema for debatt. I 2021 fikk Kulturrådet ytterligere forvaltningsoppgaver fra Kulturdepartementet. SV ønsket da at Kulturrådet skulle deles i to – en seksjon for bevilgninger og en for forvaltningsoppgaver.

Under arrangementet Kulturytring i juni 2021, slo Kristin Danielsen fast at «Kulturrådet er et direktorat». I september det samme året ble det kjent at administrasjonen i Kulturrådet skulle endre navn til Kultur Norge. Dette ble imidlertid reversert i desember 2021, blant annet etter innspill fra Språkrådet.

Men fra neste år er altså den ønskede skilsmissen et faktum, og barnet skal hete Kulturdirektoratet.