Kulturministeren får gode skussmål for utvidet krisepakke. 650 millioner ekstra til kulturlivet ⋆ Kontekst
Foto:

Kulturministeren får gode skussmål for utvidet krisepakke. 650 millioner ekstra til kulturlivet

Regjeringen utvider krisepakken til kulturlivet med 650 millioner kroner. De har nå lyttet til bransjen og skjønt alvoret i situasjonen, mener Creo og Fond for utøvende kunstnere.

– Vi er veldig avhengig av Kultur-Norge, og håper at dette er de midlene som skal til for å hjelpe i den fasen vi nå er i, sa kulturminister Abid Q. Raja på Kulturdepartementets pressekonferanse i dag, 29. mai.

– Vi kan ikke kompensere krone for krone. Men målet er å treffe bredest mulig, og få flest mulig over på andre siden av koronapandemien, sa kulturministeren.

1,5 milliarder ekstra

Han kunne fortelle at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for kulturlivet til 31. august i første omgang. De utvider ordningen med 650 millioner kroner til kulturlivet, mens idretts- og frivillighetssektoren får 850 millioner – det vil si til sammen 1,5 milliarder kroner.

Det legges opp til fortløpende utbetalinger, ifølge kulturministeren.

LES OGSÅ: Innlegg fra Live Maria Roggen: «En kulturnasjon drenerer ikke kulturlivet i en krise»

– Kunstnere er kjernen i alt

Departementet foreslår nye 100 millioner kroner for å sikre at kunstnere kan opprettholde virket sitt. 70 av disse fordeles av Statens kunstnerstipend, og de siste 30 av Fond for utøvende kunstnere (FFUK).

– Mange står i en uforutsigbar situasjon. Disse millionene er for å sikre at kunstnere kan opprettholde virket sitt, sa Raja.

30 av disse 100 millionene blir utdelt som krisestipend som utøvende kunstnere kan søke på.

Museene og scenekunstinstitusjonene, der mange har falt mellom to stoler i kompensasjonsordningene, får nå tilskudd på 200 millioner kroner.

LES OGSÅ: Ny rapport: 1/3 av inntektene i kultursektoren kan ha forsvunnet i koronakrisen. Musikkfeltet er hardest rammet

Utvider arrangørstøtten

Regjeringen vil endre forskriftene slik at arrangører som ikke har erverv til formål – som noen litteraturhus og konserthus – omfattes av ordningene, ifølge Raja.

Kompensasjonsordningen for arrangører vil omfatte planlagte arrangementer som gjennomføres med begrenset publikum grunnet koronarestriksjoner.

– Konsertarrangører får kompensert netto billettinntekter – det vil si de billettene som kunne blitt solgt, men ikke får det på grunn av publikumsbegrensning, sa Raja.

Også andre former for arrangører, som ofte er basert på frivillighet, får 70 prosent av inntektsbortfallet kompensert for avlyste arrangementer. Dette gjelder blant annet korps og kor.

LES OGSÅ: Per Oddvar Johansen om kompensasjonsordningen: – De skjønner ikke hvordan vi jobber

Raja gjentok flere ganger at departementet er beredte til å justere og øke bevilgningene om det viser seg nødvendig.

– Vi vil skape forutsigbarhet for sektoren, understreket han.

Regjeringen har til sammen foreslått 3,8 milliarder kroner til målrettede tiltak til mediene, kultur og frivillighet fra midten av mars til ut august.

FFUK: – En gledens dag

Bjørg Eriksen, direktør i FFUK, roper hurra for de nye tiltakene.

– Abid Raja kom seint på banen, men godt. Det er et kjempestort behov for de pengene, så dette er veldig gledelig. Ikke minst det at de vil følge med og justere om nødvendig. Det tyder på at regjeringen faktisk har skjønt hvor alvorlig situasjonen er for kunstnerne, sier Eriksen, som kaller dette «en gledens dag.».

Hun poengterer at detaljene fortsatt er uklare, og FFUK vet ennå ikke noe mer om utdelingen.

– Vi vet ikke hvilke kriterier som følger med midlene, eller når vi får dem. Men jeg lover søkerne at vi skal gjøre vårt for å få det fortest mulig ut til dem, sier Eriksen.

Foto:

Creo: – Gledelig og fornuftig forutsigbarhet

Også Hans Ole Rian, leder i Creo, er fornøyd.

– Dette er bra! Absolutt, sier han.

– Mitt inntrykk er at han har lyttet til kulturbransjen, lært av de innspillene vi har kommet med, og levert på mye av de utfordringene vi har sett.

Rian mener det er betryggende at Raja lover å justere og øke i ordningene ved behov.

LES OGSÅ: Creo-leder Hans Ole Rian om kompensasjonsordningen: – Folk er skuffet og sinte

– Noe av det viktigste for oss i kulturbransjen er at ordningene nå utvides til 31. august, og med mulighet til videre utvidelser. Denne bransjen var en av de første som ble rammet av tiltakene, og vil være en av de bransjene som vil komme sist i gang med full aktivitet. Forutsigbarheten dette gir oss er både gledelig og fornuftig, sier Rian.

NTO: – Virker lovende

Morten Gjelten, direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), synes detaljene er uklare i nøyaktig hvem og hva som blir omfattet av de nye retningslinjene. Men alt i alt lover det godt, mener han:

– Det virker lovende når det gjelder både retning og retorikk. Førsteinntrykket er at de prøver å lytte til bransjen og skaffe midler, sier Gjelten.