Kulturlivet i regionene kan bli svekket, frykter Musikernes Fellesorganisasjon ⋆ Kontekst
Kulturminister Trine Skei Grande
Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Leif Martin Kirknes

Kulturlivet i regionene kan bli svekket, frykter Musikernes Fellesorganisasjon

Fredag la kulturminister Trine Skei Grande (V) fram den første kulturmeldingen på 15 år.

Kulturmeldingen:

– Et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et velfungerende demokrati, understreket kulturminister Trine Skei Grande (V) da hun la fram meldingen.

Forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon, fra nyttår med navnet Creo, Hans Ole Rian, mener meldingen har en god forankring, og et godt språk.

– Det er bra at Kulturloven foreslås styrket og at prinsippet om armlengdes avstand må sikres, sier han til FriFagbevegelse.

Er bekymret

Rian hadde forventet en reell styrking av kulturlivet i regionene, men hevder kulturministeren i stedet skyver ansvaret for eksisterende tiltak nedover, der staten før har tatt sin del av ansvaret.

– Det foregår enormt mye godt kulturarbeid i regionene som i dag opererer helt uten gode rammevilkår, og som trenger en styrking. Vi er i tillegg meget bekymret for framtiden til de institusjonene som i dag er 100 prosent statlig finansiert. Det står nemlig i meldingen at delt finansiering mellom stat og fylke nå skal være unntaket, legger han til.

– Å flytte ansvaret fra Kulturrådet til Fylkeskommunen vil være å rokke ved armlengdes avstand-prinsippet vi har i dag. Det er bekymringsverdig, mener MFO og Rian.

Økonomi

Rian ønsker tryggere betingelser for kulturarbeiderne.

– Kunstnerøkonomien venter vi fortsatt på. De fikk ingen ting i budsjettet, og vi venter fortsatt på en egen melding der. Det er positivt dersom ministeren vil være med på å styrke selvstendig næringsdrivende kunstnere, sier Rian.

Da håper han regjeringen vil øke sykepengegraden for selvstendig næringsdrivende kunstnere til 100 prosent fra dag 17, etablere en Musikerallianse etter modell av Skuespiller- og dansealliansen og et Musikerbruket etter modell av Scenekunstbruket.

– Ifølge meldinga skal kulturskolene samarbeide med SFO og frivilligheten, ikke med skoleverket som det faktisk står i Opplæringsloven. Om dette betyr at regjeringa vil løsrive kulturskolene fra skolen, er det alvorlig, mener Hans Ole Rian.

•Les også: Én av tre kulturarbeidere har vært utsatt for seksuell trakassering, viser undersøkelse

Viktig for demokratiet

Kulturminister Trine Skei Grande har forventninger til kulturmeldingen.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet, sa Grande under presentasjonen av meldingen.

Kulturmeldingen har en ambisjon om mangfold, at kultursektoren klarer å være relevant for alle deler av samfunnet og representere befolkningen.

«Dette er en forutsetning for å utløse den samfunnsbyggende kraften som kunst og kultur kan ha, og for den framtidige viljen til å prioritere offentlig finansiering av kulturlivet», heter det.

Digitalt

Regjeringen vil satse mer på en norskspråklig digital infrastruktur slik at teknologiske løsninger skal kunne brukes i tjenester som er rettet mot hele befolkningen.

I meldingen fremgår det at den økonomiske utviklingen i kultursektoren stiller krav til omstilling. Her pekes det på behovet for ulike finansieringskilder, omstilling, nye forretningsmodeller og at økt privat investering kan styrke økonomien i kulturlivet.

«Offentlige finanser vil i tiden fremover være under press på grunn av høye offentlige utgifter kombinert med reduserte inntekter. Dette vil kunne få følger også for overføringene til kultursektoren og kan tvinge fram krevende økonomiske prioriteringer i årene som kommer», innledes økonomikapittelet med.