Kulturdepartementet om restaureringen av Nationaltheatret: – Har ikke tatt noen avgjørelse om midlertidig hovedscene ⋆ Kontekst
ET STED Å VÆRE: I 2022 starter restaureringen av denne bygningen. De ansatte på Nationaltheatret er bekymret for at en midlertidig hovedscene ikke er på plass.
ET STED Å VÆRE: I 2022 starter restaureringen av denne bygningen. De ansatte på Nationaltheatret er bekymret for at en midlertidig hovedscene ikke er på plass. Foto: Øyvind Eide

Kulturdepartementet om restaureringen av Nationaltheatret: – Har ikke tatt noen avgjørelse om midlertidig hovedscene

Statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet kan foreløpig ikke si noe konkret om hvorvidt Nationaltheatret vil ha en midlertidig hovedscene under oppussingen.

I forrige uke skrev Musikkultur om at de ansatte ved Nationaltheatret er svært bekymret for driften av teatret i de årene da bygningen skal rehabiliteres – fra 2022 og fem-seks år fram i tid. Hvis teatret ikke får på plass en midlertidig hovedscene, frykter de ansatte at mellom 50 og 80 faste årsverk må kuttes.

– Ønsker å få avklart dette så snart som mulig

Statssekretær i Kulturdepartementet, Gunhild Berge Stang (V), forteller i en e-post til Musikkultur at det har vært jobbet med ulike løsninger, men at det ikke er tatt noen avgjørelse ennå.

– Når regner dere med å ha en scene på plass?

– Jeg kan ikke antyde et eksakt tidspunkt nå. For cirka seks uker siden fikk Kulturdepartementet det siste innspillet fra teatret til ulike alternativer for lokaler og modeller for drift i rehabiliteringsperioden. Innspillene er nå til behandling i departementet og regjeringen, og teatret vil få tilbakemelding så snart det er tatt en avgjørelse. Jeg ber om forståelse for at slike vurderinger må gjøres grundig og derfor tar noe tid, men i likhet med de ansatte ved Nationaltheatret ønsker også jeg å få avklart dette så snart som mulig, skriver Berge Stang.

Må se på hva som er økonomisk forsvarlig

– Er det et alternativ å drifte teatret uten en hovedscene i perioden da bygget pusses opp?

– Nationaltheatret har vurdert ulike løsninger, også en løsning uten hovedscene, men teatret har vært tydelige på at de ønsker seg en løsning med midlertidig hovedscene, forteller statssekretæren.

Hun legger til at man så må se på hva som er økonomisk forsvarlig når ulike hensyn veies opp mot hverandre.

– Uansett løsning regner jeg med at alle har forståelse for at Nationaltheatret vil være et litt annerledes teater i rehabiliteringsperioden enn det vi er vant til.

På spørsmål om hvordan man skal sikre at de ansatte ikke mister jobben som følge av restaureringen, henviser departementet til teatrets ledelse og styre.

– Vi håper selvsagt alle at dette skal få færrest mulig negative konsekvenser for de ansatte.