Kulturbudsjett uten retning ⋆ Kontekst
Ikke imponert: Ingen av årets bevilgninger kommer til å sette varig preg på norsk musikkliv, sier MFO-leder Hans Ole Rian.
Ikke imponert: Ingen av årets bevilgninger kommer til å sette varig preg på norsk musikkliv, sier MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Kulturbudsjett uten retning

– Kulturbudsjettet sier ingenting om hvor regjeringa vil med kulturpolitikken, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Statsbudsjettet ble lagt fram idag, og kulturdepartementets budsjett er preget av satsing på frivillighet, næringsutvikling og bygg.

«Et kulturbudsjett med tydelig prioritering», skriver kulturministeren i en pressemelding.

MFO-leder Hans Ole Rian er på ingen måte enig i at prioriteringene er tydelige.

– Det er enkelte unntak her, som videreføring av satsingen på Talent Norge og gaveforsterkning. Men de styrkes ikke nevneverdig, og ingen av årets bevilgninger kommer til å sette varig preg på norsk kulturliv, sier Rian.

Les også: Statsbudsjettet 2018 – dette angår musikkfeltet

De store blør

Rian sier at dette budsjettet går inn i historien som en fortsettelse av tidligere underbudsjetteringer i de store kulturinstitusjonene. De store institusjonene får en økning i budsjettet på omlag 2,2 prosent hver. Lønnsveksten er, ifølge Finansdepartementet, forventet å være 3 prosent neste år. Orkestrene og Operaen, som sliter med pensjonskostnader, som er knyttet opp til lønn, får ikke kompensert for dette.

– Og nå begynner de akkumulerte underbudsjetteringene å merkes. Dette er reelle nedskjæringer, som gjør at institusjonene får mindre penger å produsere for. Hvis dette skal fortsette å være regelen for denne regjeringen, vil det snart merkes veldig godt også utad, sier Rian.

Kunstnerøkonomi

Institusjonene får ikke kompensert lønnsveksten. Kunstnerstipendene enda mindre. Arbeidsstipendene foreslås økt med bare 1,9 prosent i budsjettet. Potten til alle stipend øker med 2,2 prosent.

– Dette er også en reell nedskjæring, sier Rian.

Regjeringen fremhever selv at den utvider satsingen på Kreativt Norge, altså på kompetanse og støtteapparat rundt næringsdrivende kunstnere. Rian sier at dette er bra, og at det trengs slike ordninger.

– Men noe av økningen i budsjettmidlene brukes til merkostnader fordi Kulturrådet skal ha kontor på tre steder. Det er jeg mer usikker på det kloke i.

Antakelig trangt for Forsvarets musikk

Forsvarets Musikk skal fra 2018 delfinansieres fra Kulturdepartementet, og ligger inne i kulturbudsjettet med drøyt 46 millioner kroner. Det er vanskelig å lese hva Forsvarets budsjett sier om musikken, siden den er en del av en stor budsjettpost. Men Rian beregner, ut fra Kulturdepartementets sum, at korpsene ikke får noe luksusliv.

– Sånn vi leser det, blir det fortsatt fem korps neste år, men veldig lite å produsere konserter og turneer for.

Grelt kutt i utenlandssatsing i UD

Det kuttes kraftig i Utenriksdepartementets midler til fremme av kulturformål utenlands: Potten halveres. Og en vesentlig del av det som blir igjen skal brukes til Norges deltakelse på bokmessa i Frankfurt i 2019.

– Det blir veldig mye mindre å reise ut for. Det blir en grell kontrast når kulturministeren inviterer til fest for kulturarbeidere som lykkes utenlands, og bare dager seinere blir potten til utenlandssatsing dramatisk kuttet, sier Rian, og legger til:

– Hele budsjettet viser at vi har en kulturminister som ikke kjemper for sine saker.

De beste nyhetene kommer fra Kunnskapsdepartementet

Rian finner ikke bare negative ting på kulturbudsjettet. Han finner små lyspunkt, som at Griegakademiet i Bergen får penger til nytt bygg. Men hovedinntrykket er generell innstramming.

I dette statsbudsjettet kommer de beste nyhetene for kulturarbeiderne fra Kunnskapsdepartementet. Riktignok ikke i reine penger, men i løfter for framtida. Her varsles det både en stortingsmelding om kulturskolen og en plan for å styrke de praktisk-estetiske fagene. Dette er fine greier, mener Rian. Innbakt i dette ligger midler til at flere lærere skal få videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

– Dette er både gledelig og nødvendig. Vi har i mange år dessuten etterlyst kompetansekrav og kompetansetilbud for lærere i kulturskolen, og kommer til å foreslå for departementet at det sørger for at det blir enkelt også for kulturskolelærere å nyttiggjøre seg denne ordningen, sier Rian.