Kulturbransjen ber regjeringen innføre koronasertifikat ⋆ Kontekst
skulder med plasterlapp og bomullsdott etter vaksine
Kulturbransjen ber regjeringen innføre koronapass, og ber om nytt møte for å diskutere seg frem til hvordan dette kan løses. Foto:Torstein Bøe / NTB
Nyheter

Kulturbransjen ber regjeringen innføre koronasertifikat

En samlet bransje sendte onsdag brev til regjeringen.

Onsdag ba en samlet kulturbransje regjeringen innføre vaksinepass for å lette på tiltaksbyrden. Bønnen kom i form av et offentlig brev.

I brevet står det blant annet :

– Den samlede tiltaksbyrden, slik den har rammet kulturlivet fra midten av desember, kan ikke fortsette. Vi etterlyser bedre dokumentasjon av effekten og forholdsmessigheten av smittevernrestriksjonene i henhold til smittevernloven.

Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene. Like lite som restriksjonene som rammer kulturlivet kan rettes opp ved økonomisk kompensasjon alene. Det er i det levende møtet med publikum kulturlivets mening og betydning ligger.

Organisasjonene ber derfor om at regjeringen så fort som mulig:

Innfører midlertidig bruk av koronasertifikat
Innfører skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer dersom det fortsatt vurderes som nødvendig med antallsbegrensninger.

Målet for innsenderne er at et vaksinepass kan benyttes som et reelt verktøy for å lette på andre smitteverntiltak, herunder de som defineres som uforholdsmessige publikumsbegrensninger.

Samt at dersom fortsatt skal gjelde antallsbegrensinger, er det vesentlig at man går over til en skalerbar ordning, der størrelsen på kulturarenaenes publikumsarealer avgjør hvor mange som kan være til stede på arrangementer. Dette vil i praksis bety å sidestille kulturarenaer med praksisen som er etablert i varehandelen.

Kulturaktørene påpeker også at koronasertifikatet skal være et verktøy for å lette tiltaksbyrden. Det må ikke innføres bruk av koronasertifikat der det allerede er helt åpent i dag uten bruk av koronasertifikat.

Brevet, som avsluttes med et ønske om et møte med myndighetene, er undertegnet av:
Åslaug Magnusson, spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur
Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen
Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening
Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører
Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus

Les hele brevet her.