Kulturåret 2016: Hva skjer? ⋆ Kontekst
SER INN I 2016: Audun Molde (Westerdals Oslo ACT og BI), Inger Merete Hobbelstad (Dagbladet) og Hans Ole Rian (MFO) trekker fram de store sakene for kulturlivet i 2016.
SER INN I 2016: Audun Molde (Westerdals Oslo ACT og BI), Inger Merete Hobbelstad (Dagbladet) og Hans Ole Rian (MFO) trekker fram de store sakene for kulturlivet i 2016. Foto: Pressefoto

Kulturåret 2016: Hva skjer?

Hvilke saker vil dominere kulturlivet i 2016? Hva blir det debatt om og hva påvirker kulturarbeiderne mest? Vi har spurt MFO-lederen, kulturkommentatoren og bransjeviteren.

Digital økonomi og åndsverklov er blant de viktigste temaene å følge med på for kulturlivet i 2016, skal vi tro vårt panel.

Ny åndsverklov nå!

MFOs leder Hans Ole Rian ser fram til et travelt år med flere store, viktige saker.

En av de største handler om åndsverk. Utkastet til ny åndsverkslov som var lovet før jul lar vente på seg, og Rian er utålmodig.

– Det må komme nå. På det området er det så mye uløst at vi må komme i gang. Nå må vi få en åndsverkslov som tar innover seg at vi lever i en digital virkelighet. Her er det mye uløst, ikke bare for musikere, men for flere kunstnergrupper, sier Rian. Han sier at MFOs jurister, LO og Kunsternettverket sitter klar for å kaste seg over lovutkastet når det kommer, og oppfordrer alle som jobber med åndsverk til å følge med og lese lovutkastet nøye.

Pensjon, pensjon, pensjon

2016 blir dessuten nok et stort pensjonsår. Pensjonen er i spill i teatrene og orkestrene, og i tillegg rører det på seg i stat og kommune. Ny offentlig tjenestepensjon i statlig og kommunal sektor skal forhandles om. Rian er forberedt på at denne saken vil ta tid og krefter.

– Dette blir komplisert. Pensjon er komplisert i utgangspunktet, og offentlige pensjonsordninger står for enorme kostnader for samfunnet. Dette gjelder fremtidige inntekter for våre medlemmer, og mange av dem har kompliserte yrkesliv, sier Rian.

Han forteller at MFO vil jobbe sammen med resten av LO for å kartlegge muligheter og begrensninger, og hva som skal forhandles på hvilken måte. Noe må antakelig forhandles med arbeidsgiverorganisasjonene, noe med staten. Og alt bør skje samtidig.

– Det blir en kjempejobb og en veldig viktig jobb, som kommer til å ta mye tid, sier Rian.

Kulturrådet

Kulturrådet skal også under lupen i 2016, og Rian sier at her er det mye å følge med på. Statens kunstnerstipend er i spill – det er uklart om de fortsatt skal behandles av organisasjonene eller skal inn i kulturrådet. Det er også varslet at styret skal settes sammen av annen kompetanse enn tidligere.

– Det skjer mye her som kan ha stor betydning for våre medlemmer – og en rekke andre kunstnere. Det er også spørsmål om hvordan midlene skal fordeles framover. Vi er for eksempel spent på om det vil bli mulig å få flere flerårige tildelinger – som vi ville synes var fornuftig, sier Rian.

Tøff tariffvår

Rian nevner også flere saker som vil prege året for MFO, musikere og kulturarbeidere over hele landet, som de varslede nedskjæringene i Forsvarets Musikk, kulturskolelærernes nye etterutdanningstilbud, at kirka skal løsrives fra staten og arbeidsgiveransvaret reorganiseres, og ikke minst vårens hovedtariffoppgjør. Med pensjonsspørsmålet i kulissene på mange forhandlingsområder er det grunn til å forvente en tøff tariffvår og en klar mulighet for streiker. Rian heller en bøtte kaldt vann i blodet til dem som håper på mye penger.

– Det blir et veldig moderat oppgjør i år, det tilsier økonomien både i Norge og verden. Men vi skal ha ut samme lønnsøkning for våre grupper som for andre, sier Rian.

Molde: Digital pionertid

Åndsverk står også høyt på viktige-saker-lista hos Audun Molde, musikkviter og førstelektor ved Westerdals Oslo ACT og BI.

– Den nye kulturministeren har allerede begynt å snakke om digitalisering, og her tror jeg problemstillinger rundt opphavsrett, åndsverklov og bærekraftig økonomi blir viktige. Alle musikere lever på en eller annen måte av opphavsretten, og nå ser jeg at også andre grupper som for eksempel skuespillere blir mer og mer opptatt av rettigheter på digitale flater. Dette handler om levekår for kunstnere, men også om hvordan tilrettelegge for innovasjon og god og enkel tilgang på kultur til flest mulig. Vi lever i en digital pionértid.

– Hva blir det mest debatt om i 2016?

– Det blir sikkert en del lokal Oslo-debatt om byggeprosjektene i Bjørvika i år også. Og om konsekvenser av nyheter som incentivordning for film, og avvikling av knutepunktordning for festivaler. Selv skulle jeg gjerne sett en debatt om fordelingsmodellene i streamingtjenestene, som også beslutningstakere deltar i, og som fører fram til nytenkning og endringer. Og gjerne om hvordan vi kan få til et litt bedre tilbud av rimelige øvingslokaler for unge musikere, siden vi allerede har så mange flotte idrettshaller for de som trenger det.

– Hva er du mest spent på og hva gleder du deg til?

– Jeg gleder meg til å bli overrasket, begeistret eller utfordret av noen jeg aldri har hørt om eller noe jeg aldri har tenkt på.

Jeg er spent på om integrering av nye innbyggere i Norge kan fungere enda bedre fordi kulturlivet er en viktig del av det.

På jobben er jeg spent på nytt hus, nye studenter og nyoppusset studieprogram til høsten.

Og så gleder jeg meg til å forhåpentligvis snart bli ferdig med dette «hemmelige» bok-manuset jeg har holdt på med en stund!

Hobbelstad: Stå imot privat-presset

Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i Dagbladet, er opptatt av digital utvikling og økonomien i kulturen.

– De viktige sakene er ikke alltid så flashy. Norsk film har ennå ikke løst utfordringen de har med å nå frem til publikum på de nye plattformene, og uten å tape for mye penger. Det er en floke som kanskje kan krype noen centimeter nærmere en løsning i 2016. Selv er jeg opptatt av at kulturen er et felt der vi får mye igjen for penga og der litt mer krevende kunstuttrykk enn det aller bredeste er helt avhengig av det offentlige for å overleve. Jeg håper kulturlivet makter å stå imot presset på å finne mer privat finansiering, for jeg tror ikke det er så mye å hente som kan erstatte offentlig støtte, samtidig som det er viktig å ha et vedvarende kritisk lys på hvordan de offentlige midlene faktisk anvendes.

– Hva blir det mest debatt om?

– Kvinner og innvandring er alltid det som vekker størst engasjement, for det er felt der alle har sterke både meninger og følelser om hvordan det bør være. Den første store saken har begge deler. Jeg tipper vi bare har sett begynnelsen på debatten om medienes rolle i dekningen av integreringsdebatten etter at det ble kjent at svenske medier fortiet seksuell trakassering av kvinnelige konsertdeltagere i sommer. Og så ser jeg for meg at det blir en runde til med spørsmålet om hvor stor andel kvinner det egentlig bør være i filmer og tv-serier.

– Hva er du mest spent på og hva gleder du deg til?

– Mye! Men det første som rinner meg i hu er: Den nye romanen til Julian Barnes, som handler om Sjostakovitsj. Coen-brødrenes kommende film, «Hail Caesar». Øya-festivalen i fine Tøyenparken. Shakespeare-året som markerer 400-årsjubileet til den kanskje største forfatteren noensinne.