Kulturarbeidere kjemper for regjeringsskifte ⋆ Kontekst
Ny regjering: De kjemper for regjeringsskifte i september, og aller mest for at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Fra venstre Marianne Hurum (billedkunstner), Mikkel Bugge (forfatter), Renée Rasmussen (LO) og Monica Boracco (dramatiker). Også skuespiller Knut Alfsen er med i styret.
Ny regjering: De kjemper for regjeringsskifte i september, og aller mest for at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Fra venstre Marianne Hurum (billedkunstner), Mikkel Bugge (forfatter), Renée Rasmussen (LO) og Monica Boracco (dramatiker). Også skuespiller Knut Alfsen er med i styret. Foto: Even Finsrud

Kulturarbeidere kjemper for regjeringsskifte

– Vi mener at den blå-blå regjeringen ikke har noen klare visjoner og mål med sin kulturpolitikk. Derfor jobber vi i Kulturkampen for å få til et regjeringsskifte fra høsten med Jonas Gahr Støre som statsminister, sier styremedlem Renée Rasmussen.

Kulturkampen lanserte seg i dag for å kjempe for regjeringsskifte 11.september, og det er helt klart hva som er viktigste begrunnelse:

– For oss er kravet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur, aller viktigst. Alt henger sammen med alt i kunst- og kulturlivet, derfor er både den kulturelle grunnmuren og kunst og kulturlivets rammebetingelser så viktige. Det handler for eksempel om kulturskole, bibliotek og den nære kunstopplevelse, det handler om kunstnernes levevilkår, det handler om en åndsverkslov som er tilpasset dagens virkelighet og som verner kunstnernes eierskap til egne produkter, det handler om at vi nå har en regjering uten andre svar på kunstnernes behov enn «mer private midler» – og det handler om mye mer. Støtte til kulturen er et offentlig ansvar! Kunstnere fortjener gode rammevilkår, deriblant gode stipendordninger, slik at de i perioder kan senke skuldrene og konsentrere seg om nettopp det de er gode på, å skape.

Tredje gang

– Kulturkampen dukket først opp til valgkampen for en del år siden. Hva er nytt i år?

– Siden vi første gang dukket opp på arenaen i 2009 ser vi at mye har endret seg når det gjelder å synliggjøre politikken i valgkampen. Mye av debatten foregår på sosiale medier. Vi legger også merke til at kulturspørsmål ofte ikke blir så synlige i debattene, og det vil vi gjerne gjøre noe med. Målet er å bringe kulturdebatten fram i lyset og i folks bevissthet.

– Kan man si at det å få kunstnere til å stemme på venstresida er å sparke inn vidåpne dører?

– Vi er opptatt av å synliggjøre viktigheten av kunst og kultur, og av at alle som bor i Norge skal ha tilgang på gode kunst- og kulturopplevelser Derfor handler ikke denne kampanjen bare om kunstnernes rammebetingelser. Den handler og om vilkårene for alle som driver med kunst og kultur, være seg amatør eller profesjonell og alle de som ikke deltar aktivt selv, men som setter stor pris på å oppleve kunst og kultur i hverdagen. Ser vi på partiprogrammene, er det partiene på venstresiden som er best på dette.

Klasse og ytringsfrihet

Kulturkampen har et styre som består av Marianne Hurum, Renée Rasmussen, Monica Boracco, Mikkel Bugge og Knut Alfsen. Fagbevegelsen finansierer kampen.

Talsperson og styremedlem Marianne Hurum holdt en liten innledning på dagens lansering, hvor hun kom inn på at støtte til kulturlivet handler til syvende og sist om klasse og ytringsfrihet, å ikke måtte gjøre sine hoser grønne for penger og næringsliv.

– Vi trenger en regjering som mener alvor med sin kulturpolitikk og har ambisjoner med kulturpolitikk, og det mener vi Høyre og Frp ikke har i dag, sier Hurum.

– Det satses ikke, det kuttes. Enerne blir dyrket og butikken står i høysetet. De glemmer at til og med selveste Ibsen i perioder var avhengig av stipender for å kunne jobbe. Kulturministeren jobber ikke engang for økning i eget departement, men driver med uvesentligheter og småtiltak! Kultur er ikke luksus, men livsnødvendigheter hvis resultater kan måles i menneskelig ballast. Kulturen har potensial i seg til å være med på å prege et regjeringsprosjekt. Det ser vi med all tydelighet at Høyre-Frp-regjeringen ikke ønsker å se skje, sa Hurum.

– Hvis du ser på den Kulturelle Skolesekken, Nistepakka, eller Spaserstokken, så har regjeringen enten fjernet dem eller i hvert fall smuldret opp ansvaret ned til kommunene, sier Rasmussen.

– Da er du helt avhengig av at det finnes idealister. Ikke alle kommuner har egen kultursjef og da blir det helt vilkårlig hvor det er gode tilbud. Det må klarere og bedre rammer enn hva dagens regjering klarer å få til.