KrF: Ikke fremmede for å evaluere Kulturrådets rolle ⋆ Kontekst
Foto: Musikkultur

KrF: Ikke fremmede for å evaluere Kulturrådets rolle

Regjeringspartiet er noe lunkne overfor Creos kulturpolitiske krav.

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Dette er svarene fra KrF via politisk rådgiver Olga Marie Brathaug.

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

– Vi har enda ikke vedtatt dette i vårt program.

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

– Vi mener at prinsippet er tydelig og benyttes i forvaltningen. Samtidig er vi ikke fremmede for å evaluere Kulturrådets rolle og klargjøre denne dersom det skulle være nødvendig.

3. ABE-reformen må avvikles.

– Vi mener at vi bør beholde ABE-reformen.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

– Det høres fornuftig ut. Regjeringen har derfor satset betydelige midler til å støtte eksport av blant annet litteratur, oversettelser, kunstprosjekter og film.

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

– Vi mener at det trengs en tydelig arbeidsgiverpolitikk som både ivarertar ansatte og utvikling av kunst og kulturproduksjonen.

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

– Det er viktig at vi satser på å bygge opp kultur som næring i årene fremover, samtidig som staten også vil spille en viktig rolle.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

– Vi mener sikkerhetsnettet har blitt utvidet med denne regjeringen, men tar gjerne imot innspill om hvordan det kan bli bedre.

Les også:

Arbeiderpartiet om Creos kulturkrav

SV om Creos kulturkrav

MDG om Creos kulturkrav

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

– Denne regjeringen har allerede styrket pensjonssparingsmulighetene og rettighetene for selvstendige, blant annet med skattefradrag for pensjonssparing og tilrettelegging for innbetaling.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

– Det har vi ikke tatt stilling til.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

– Det må vi se på i etterkant av utredningen om Kulturtanken og dens rolle.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

– Det har vi ikke tatt stilling til.

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

– Det er vi enige i og regjeringen jobber med å styrke dette ytterligere både nasjonalt og internasjonalt.

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

– Helt enig i det, og derfor er vi glad for at regjeringen har satt ned en egen ytringsfrihetskommisjon.