Kreativt Norge til Trondheim ⋆ Kontekst
Teknologi: Kulturlivet trenger oppdatert kompetanse på teknologi, mener kulturminister Linda C. Hofstad Helleland, og legger Kreativt Norge, Kulturrådets kontor for kulturell næringsutvikling, til Trondheim.
Teknologi: Kulturlivet trenger oppdatert kompetanse på teknologi, mener kulturminister Linda C. Hofstad Helleland, og legger Kreativt Norge, Kulturrådets kontor for kulturell næringsutvikling, til Trondheim. Foto: Anne Myklebust Odland

Kreativt Norge til Trondheim

Kulturrådets nye kontor Kreativt Norge skal etableres i Trondheim.

Kulturministeren gjorde det kjent i dag at Norsk Kulturråds nye kontor Kreativt Norge skal ligge i Trondheim.

– Kulturlivet trenger oppdatert kompetanse, spesielt på teknologi. Siden Norges fremste teknologimiljø er knyttet til NTNU, vil kulturdepartementet åpne kontoret nettopp i denne byen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Fornøyd

Syv årsverk i Kulturrådet flyttes dermed ut av Oslo. Blant annet skal sekretariatet for Fond for Lyd og bilde og Statens kunstnerstipend lokaliseres i Kreativt Norge.

– Vi er fornøyd med beslutningen, sier Kristin Danielsen, direktør for Kulturrådet.

Hun er glad for det utvidede mandatet som Kulturrådet har fått med Kreativt Norge.

– Virksomheten til Kulturrådet har vært å være et markedskorrektiv, nå får vi et parallellt spor, der vi kan være med å bygge opp incentiver om det samme innholdet, sier hun.

Hvilke tjenester kontoret konkret skal tilby er ennå ikke klart, men ifølge Danielsen vil virksomheten handle om rådgivning og virkemidler som kan være stimulerende i verdikjeden.

– Vi vil nå lytte til behovene og se på hvilke fagmiljøer vi trenger å samarbeide med, sier hun.

Danielsen påpeker at Kulturrådet hvert år behandler 20 000 søknader og at de gjennom søknadene sitter på svært mye informasjon om hva som foregår i kulturlivet.

Ny gullalder

Kulturministeren har ambisjoner om å legge til rette for det hun kaller «en gullalder» i kulturlivet med opprettelsen av Kreativt Norge.

– Regjeringen gjennomfører en historisk satsing på kulturell og kreativ næring. Målet er å bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser gjennom økte investeringer og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. Økt kompetanse på entreprenørskap, forretnings- og markedsutvikling på kulturfeltet er sentralt i arbeidet, sier hun.

Det norske støtteapparatet som lanserer norsk kultur internasjonalt skal styrkes. Dette oppdraget er gitt Norsk kulturråd ved å etablere kontoret Kreativt Norge i Trondheim.

Syv byer

Syv byer var med i konkurransen om å huse det nye kontoret. Storbynettverket, som består av Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo har ifølge kulturministeren vist ambisjoner og engasjement for utvikling av kulturelle og kreative næringer.

– Dette engasjementet vil det være vesentlig for Kreativt Norge å spille videre på, sier hun og understreker at Kreativt Norge skal være et nasjonalt kontor for kreativ næring i alle regioner.

– Formålet er at Kreativt Norge skal bidra til omstilling, verdiskaping og flere arbeidsplasser regionalt, og hjelpe til med å utvikle et kulturliv som legger til rette for kulturell vekst og talent over hele landet, sier hun.

Da det ble klart at kontoret legges til Trondheim, var MFO raskt ute med følgende respons: «MFO er fortsatt negative til en oppstykking av Kulturrådet, men positive til valg av Trondheim som åsted.»