Kraftige kutt til kultur i utlandet ⋆ Kontekst
BEKYMRET: – Mange av de virkemidlene vi har brukt over lang tid er enkle, billige og gir stor effekt. Kuttene på 33 millioner kroner er lite penger i forhold til hva man får igjen, sier Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.
BEKYMRET: – Mange av de virkemidlene vi har brukt over lang tid er enkle, billige og gir stor effekt. Kuttene på 33 millioner kroner er lite penger i forhold til hva man får igjen, sier Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway. Foto: Ilja C. Hendel

Kraftige kutt til kultur i utlandet

På to år har Utenriksdepartementet kuttet 34 prosent av støtten til kulturformål i utlandet. Musikkorganisasjonene er bekymret for utviklingen.

– Dette henger ikke i hop med regjeringens generelle satsing på næringsutvikling, eksport og norgesfremme, mener Kathrine Synnes Finnskog, daglig leder i Music Norway.

I et brev til Kulturdepartementet i juni uttrykker flere musikkorganisasjoner bekymring for nedgangen i midler til kulturformål i utlandet. Organisasjonene som står bak er Music Norway, Folkorg, Norsk jazzforum, Gramart og MFO.

– Dette er en dramatisk nedgang, sier forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, om kuttene fra Utenriksdepartementet.

Han håper kuttene reverseres.

Les også: Kutter i Rikskonsertenes utenlandsprogram

– Må opp på et høyere nivå i UD

Musikkorganisasjonene var i et møte med politisk ledelse i Utenriksdepartementet (UD) i begynnelsen av juni, for å drøfte kulturens plass i departementet. Kathrine Synnes Finnskog opplever at Music Norway og Kulturseksjonen i UD deler ambisjonene på vegne av kulturen.

– Vi har god dialog med seksjonen og ambassadene, og vi møter forståelse. Men kulturen må løftes til et nytt nivå, utenriksministeren og politisk ledelse må også dele interessen og ambisjonene, sier hun.

Det er posten for næringsfremme, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål som er kutta i statsbudsjettet, fra 97 millioner kroner i 2013 til 64 millioner kroner i 2015. Konsekvensen for kulturfeltet er at reisestøtten, som forvaltes gjennom Music Norway, nå er nede i en samlet pott på 2,4 millioner kroner. Fra å ha seks søkbare ordninger i Music Norway for to år siden, er det bare to ordninger igjen: reisestøtten og land i sør. I tillegg er de internasjonale prosjektmidlene redusert med 40 prosent, til en pott på 600 000 kroner, og midler fra ambassadene til nettverksarrangementer i Norge er av musikkorganisasjonene anslått til å være halvert på to år.

– Hvilke konkrete konsekvenser får kuttene?

– Det er mindre midler til å drive internasjonal aktivitet for vår del, for aktørene og musikerne sin del, og for å lage møteplasser i utlandet for norsk musikkliv. Sikt gjøres ofte i dialog med ambassadene, og når tilskuddet blir mindre, vil vi møte mindre engasjement for kulturen også ute i ambassadene, forklarer Synnes Finnskog.

Når kulturen ikke er et prioritert område, taper den terreng i konkurranse mot for eksempel fiskerinæringen, mener hun.

Må prioritere andre utenrikspolitiske formål

Statssekretær i UD, Morten Høglund, skriver i en e-post til Musikkultur at departementet har besluttet å redusere bevilgningen til internasjonalt kulturfremme for å kunne prioritere andre viktige utenrikspolitiske formål.

– Det er viktig å understreke at både utenriksstasjonene og departementet arbeider målrettet og strategisk i samarbeid med kulturlivet for å styrke norske kunstneres internasjonale arbeidsmuligheter. Også etter at det foretatt en viss reduksjon i bevilgningen har UD et godt og solid budsjett for kulturfremme i utenrikstjenesten, mener Høglund, og påpeker at regjeringens internasjonale kultursatsing er en integrert del av arbeidet for norske interesser.

Kulturstillinger ved ambassadene blir borte

I musikkorganisasjonenes brev til Kulturdepartementet er også kulturattacheene i Moskva og London et tema: «London er, og har alltid vært, et «brekkland» for eksport innen vårt felt og svært viktig for næringsutvikling i musikkbransjen. Og i en tid der vi opplever uoverensstemmelser med vårt naboland Russland er kulturutveksling viktigere enn noensinne. Et samlet Musikk-Norge frykter kutt i kultursatsing ved utenriksstasjonene vil få konsekvenser for norsk musikkliv.»

Morten Høglund bekrefter at det sist vinter ble besluttet at noen stillinger i utenrikstjenesten ikke skal gjenbesettes etter såkalt stillingsskifte. Dette av budsjettmessige hensyn.

– Stillingen som ambassaderåd med ansvar for presse, kultur og kommunikasjon ved ambassaden i London og ambassadesekretærstillingen med ansvar for presse, kultur og kommunikasjon i Moskva var blant disse. Stillingene ble ikke trukket fordi det var stillinger med ansvar for kulturfremme, men som et resultat av en vurdering av robusthet i oppsettet ved den norske utenriksstasjonen i det aktuelle landet. Arbeidsoppgaver som lå til disse stillingene er fordelt på den gjenværende staben, slik at fagfeltet dekkes på tilfredsstillende vis, skriver Høglund.

Samtidig understreker han at UD med stor interesse leser de synspunkter viktige kulturorganisasjoner har om det internasjonale kulturarbeidet.

– Det er helt vesentlig for vår evne til å løse oppgaver i samarbeid med kultursektoren, og vi opplever at vi har en god og konstruktiv dialog.  Det betyr imidlertid ikke at alle ønsker om økte ressurser kan oppfylles – her må ulike prioriteringer veies mot hverandre.

 Billig i drift

Kathrine Synnes Finnskog mener man får mye igjen for pengene ved å satse på kulturprosjekter i utlandet.

– Mange av de virkemidlene vi har brukt over lang tid er enkle, billige og gir stor effekt. Kuttene på 33 millioner kroner er lite penger i forhold til hva man får igjen, hevder hun.

I tillegg til rene støtteordninger, har Music Norway blant annet brukt pengene fra UD til å arrangere såkalte «trade missions», eller handelskonferanser, der ulike aktører fra Norge kan møte lokal industri.

– Dette er virkemidler alle bruker, vi skiller oss egentlig ikke så mye fra andre næringer, sier Synnes Finnskog.