Korona og støttepenger: Dette gjør kulturaktørene ⋆ Kontekst
Ledelsen i Kulturrådet. Rådet krever ikke tilbake støtte til prosjekter som er blitt avlyste på grunn av koronapandemien.
Ledelsen i Kulturrådet. Rådet krever ikke tilbake støtte til prosjekter som er blitt avlyste på grunn av koronapandemien. Foto: Ilja Hendel

Korona og støttepenger: Dette gjør kulturaktørene

I en svært uoversiktlig situasjon gjør flere kulturaktører tiltak for å minske koronapandemiens økonomiske konsekvenser. Kulturrådet, Gramo og Music Norway er blant dem som endrer spillereglene.

Det jobbes i alle kanaler med å bremse og bøte på de enorme konsekvensene koronapandemien har skapt for økonomien og arbeidslivet. Her følger en oversikt over tiltak som er satt i gang så langt.

Krever ikke tilbakebetaling

Kulturrådet kommer ikke til å kreve tilbake støtte som er brukt til å planlegge arrangementer som blir avlyst på grunn av koronasituasjonen.

«Dette vil gjelde ut april, eller fram til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger,» skriver de på egne nettsider.

Regnskap og rapport skal leveres på vanlig måte, og om man er rammet, skal det oppgis der.

Kulturrådet innvilger også utsettelse av arrangementer som har fått støtte – men man må melde ifra om tentativ ny gjennomføringsperiode.

Også frivillige aktører og organisasjoner får beholde tilskudd de allerede har mottatt. Det meldte kultur- og likestillingminister Abid Q. Raja i en pressemelding lørdag 14. mars.

Les også: kulturbransjen ber om korona-tiltak

Gramo framskynder utbetalinger

Utbetaling for 2019 framskyndes til mandag 23. mars. Dette på grunn av den ekstraordinære situasjonen som skyldes koronaviruset, skriver Gramo på sine sider.

Tonos avregning i mars kjøres som normalt. Avregningsbilagene er tilgjengelige på Mitt Tono i skrivende stund, meldes det.

Music Norway endrer også tilbakebetalingspraksis.

– Utbetalte reisetilskudd til konserter, turneer og forretningsmøter som blir avlyst som følge av utbruddet, vil ikke kreves tilbakebetalt, sier direktør Kathrine Synnes Finnskog på organisasjonens egne sider.

Støttemidler til prosjekter som må avlyses eller utsettes på grunn av koronapandemien må heller ikke tilbakebetales, skriver Music Norway.

Fond for utøvende kunstnere ber om at eventuelle korona-avlysninger rapporteres og dokumenteres så godt det lar seg gjøre.

På egne sider skriver de at «vi vil strekke oss langt for å hjelpe våre frilansutøvere i denne akutte situasjonen,» i et forsøk på å minimere økonomiske tap.

«Vi ber om forståelse for at dette er en ny situasjon også for oss, og at vi derfor må prøve å løse problemene i dialog med dere,» står det.

Den kulturelle skolesekken

Samtlige fylkeskommuner er blitt enige om å utbetale honorar til utøvere i Den kulturelle skolesekken, som har fått oppdragene avlyst på grunn av koronapandemien.

Det samme gjelder for de aller fleste direktekommuner. I skrivende stund er det kun Bodø, Ås og Karmøy kommune som ikke har bekreftet dette.

Kulturtanken skriver på sine nettsider at de vil følge utviklingen og være i tett kontakt med fylkeskommuner og kommuner om hvordan situasjonen skal håndteres framover.

Les mer utfyllende her.

Les også: Den danske regjeringen kompenserer for korona-tap

Livredningspakke for frilansere

Søndag kveld annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen etablerer to låne- og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner. Dette for å hjelpe norsk økonomi og næringsliv gjennom koronaperioden.

På en pressekonferanse i Stortinget mandag morgen la opposisjonspartiene fram en økonomisk krisepakke for å bøte på situasjonen.

Dette er et par av hovedpunktene, ifølge NRK:

• Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få 80 prosent av sin inntekt fra NAV etter 17 dager uten inntekt. Fra dag tre har man rett på sjukepenger, og fra dag fire har man rett på omsorgspenger.

• Arbeidstakere som er blitt permitterte, er sikret lønn i 20 dager. Arbeidsgiver betaler lønn de to første dagene, mens staten betaler lønnen de følgende 18 dagene.

• Grenseinntekten for dagpenger senkes. Normalt må man ha hatt en inntekt over 150 000 kroner i løpet av de 12 siste månedene. Dette blir nå halvert, og den nye grensen er 75 000 kroner.

Saken oppdateres.

Er det noe som mangler? Send en epost til redaksjon@musikkultur.no