Korona og korps – hvordan forholde seg som lærer ⋆ Kontekst
Foto: shutterstock.com

Korona og korps – hvordan forholde seg som lærer

Creo har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet for å be om råd på vegne av lærere som jobber i korpsprosjekter i skolen. I disse prosjektene er det ikke uvanlig at elevene deler på blåseinstrumenter.

Her er spørsmålene Creo har stilt og svarene de har fått fra Folkehelseinstituttet:

Er det nok med generelt god håndhygiene og vask av munnstykker med Antibac eller liknende, sjøl om elevene deler instrument?

– Ja. Alkoholholdige desinfeksjonspreparater (>70% etanol) og en rekke andre midler er anbefalt for rengjøring av overflater, inkludert musikkinstrumenter. Vanlig vask med såpe og vann er også effektivt for rengjøring av overflater potensielt forurenset med SARS-CoV-2 (koronavirus).

Er det tilrådelig at en elev overtar et instrument fra en annen elev der det er snakk om å dele instrument mellom elever/klasser, eller bør klassene finne på noe annet å gjøre som ikke involverer instrumenter i en periode framover?

– Det anbefales at instrumenter vaskes/desinfiseres etter bruk av én person, og dermed før bruk av en annen. Om dette gjør det nødvendig å ikke bruke instrumenter i en periode, er det vanskelig å svare på, men bytting av instrumenter mellom personer uten vask/desinfeksjon anbefales ikke.

Hvordan bør lærerne forholde seg til dette?

– Lærerne bør forholde seg til dette etter gjeldende rutiner for smittevern. Kommer man i kontakt med biologisk materiale som for eksempel spytt, skal det vaskes med såpe og vann. I nåværende situasjon bør man generelt unngå å komme i kontakt med luftveissekret fra personer med symptomer på luftveisinfeksjon. Det er forståelig at dette kan være vanskelig i for eksempel en skoleklasse, men det er per i dag ingen andre anbefalinger for slike tilfeller.