Korona-avlysninger kan ramme frilansere hardt ⋆ Kontekst
Foto: Rune Eriksen

Korona-avlysninger kan ramme frilansere hardt

Frilansere som er avhengige av enkeltjobber i konsert- og eventmarkedet har lite å stille opp med hvis oppdrag blir avlyst som følge av koronautbruddet.

Espen Andreas Eldøy, juridisk rådgiver i Creo, forteller at koronaviruset i noen tilfeller kan gå under den såkalte force majeure-klausulen i enkelte arbeidskontrakter. «Force majeure» vil si en stor, uforutsett hendelse, som innebærer at alle kontraktsforpliktelser faller vekk for både arrangør og musiker. Med andre ord: Arrangøren kan avlyse og la være å betale.

– Av og til står det et eget punkt om force majeure i kontrakten. Det kan for eksempel være jordskjelv og naturkatastrofer. Hvis den også omfatter epidemier eller pandemier, kan koronaviruset regnes som del av dette, forklarer Eldøy, som også har skrevet om koronaavlysninger på Creos nettsider.

Espen Andreas Eldøy, juridisk rådgiver i Creo.
Espen Andreas Eldøy, juridisk rådgiver i Creo. Foto: Linda Ringstad

Creo og flere andre kulturorganisasjoner møtes i dag for å diskutere situasjonen og lage en strategi for hvordan utfordringene med koronaviruset skal håndteres, slik at skadeomfanget blir minst mulig.

• Les også: Korona og korps – hvordan forholde seg som lærer

Hvis arrangør pålegges tiltak – kan force majeure slå inn

Om kontrakten ikke har en klart definert force majeure-klausul, kan en arrangør likevel bruke dette argumentet om nasjonale eller lokale myndigheter har gitt begrensninger eller klare anbefalinger for å hindre smitte. Det kan for eksempel være at kommunen setter en maksgrense på publikum, eller fraråder sosiale arrangementer i utgangspunktet.

– Kun da kvalifiserer situasjonen til å være force majeure, for da har koronaviruset en direkte innvirkning på konserten, forteller Eldøy.

Ifølge ham er det ikke tilstrekkelig at oppdragsgiver selv vil avlyse for «bare» å verne egne ansatte mot potensiell smitte.

• Les også: Koronaviruset skaper problemer for musikklivet

Prøv å utsette, framfor å avlyse

I tillegg må partene prøve å utsette i stedet for å avlyse – finne nye datoer som gjør at begge parter taper minst mulig. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidsperspektivet i koronatilfellet. Eldøy utdyper:

– Frafallelse av kontrakten begrenser seg jo til selve force majeure-perioden, altså så lenge denne epidemien pågår. Partene har plikt til å vurdere om man kan gjøre tapsbegrensende tiltak, for eksempel om denne konserten kan arrangeres igjen om tre måneder. Men her er det en rimelighetsvurdering også: man kan ikke komme etter to år og si «du er fortsatt bundet av denne kontrakten».

– Vanskelig for mange frilansere

Om man er frilanser som er avhengig av enkeltjobber, har man ifølge Eldøy lite å stille opp med om oppdrag blir korona-avlyst.

– Om force majeure-vilkårene er innfridd, har du ikke så mye å komme med. Det blir en situasjon som er vanskelig for mange frilansere, hvor det er viktig å ha en økonomisk buffer i bakhånd. Forhåpentlig er det ikke en situasjon som varer lenge, men det vet man jo ikke.

Så hva med dem som inngår nye kontrakter i dag, nå som man kjenner den konkrete risikoen koronaviruset utgjør?

– Da er det viktig at partene snakker om dette, og avtaler seg imellom hva som skal skje hvis lokale myndigheter forbyr slike arrangementer. Det er vanskelig å påberope seg en force majeure-situasjon i morgen om du skriver en kontrakt i dag. Force majeure er jo per definisjon en uforutsett hendelse, og det er ikke koronaviruset nå lenger, forklarer Eldøy.

• Har du tips om saker som gjelder koronautbruddet? Send en e-post til: redaksjon@musikkultur.no