Konsertinntektene øker, men ikke i utlandet ⋆ Kontekst
MUSIKKEKSPORT: Gjermund Larsen Trio, som består av Gjermund Larsen, Andreas Utnem og Sondre Meisfjord, er ett av mange norske ensembler som ser på Tyskland som et attraktivt konsertmarked. I sommer spiller de på TFF Rudolstadt Festival.
MUSIKKEKSPORT: Gjermund Larsen Trio, som består av Gjermund Larsen, Andreas Utnem og Sondre Meisfjord, er ett av mange norske ensembler som ser på Tyskland som et attraktivt konsertmarked. I sommer spiller de på TFF Rudolstadt Festival. Foto: Geir Dokken

Konsertinntektene øker, men ikke i utlandet

Mens konsertinntektene i Norge har økt, har omsetninga fra konserter i utlandet stått stille. Gjermund Larsen Trio har så vidt begynt å utforske det tyske konsertmarkedet.

Rapporten Musikk i tall 2013 legges fram i dag. Her kan vi lese at den totale omsetninga for norsk musikk har økt med 18 prosent fra 2012 til 2013. Den norske musikkbransjen omsatte for totalt 3,7 milliarder kroner i 2013. Eksporten utgjorde 8 prosent av den totale omsetninga.

Billettinntektene fra konsertvirksomhet har økt mest, med 27 prosent, og lå i 2013 på i overkant av 1,9 milliarder kroner. Dette forklares blant annet med at det i 2013 ble arrangert flere større konserter i Norge og at de faste spillestedene hadde høyere aktivitet.

Norsk musikkeksport har ikke opplevd den samme veksten på konsertsiden. Tallene for eksport beregnes utfra honorarer som norskregistrerte artister får for sin konsertvirksomhet i utlandet.

Tyskland mest attraktivt

Gjermund Larsen er en av dem som har fått deler av inntekten fra turnering utafor Norge. I juli reiser han sammen med Gjermund Larsen Trio og et lag av norske artister til Tysklands største festival for folkemusikk, roots og verdensmusikk, TFF Rudolstadt Festival. Norge er fokusland på festivalen i år.

– Vi har gjort noen turneer de siste par åra via det tyske plate- og bookingselskapet Galileo, forteller Gjermund Larsen, som har en langsiktig plan om å bygge opp et marked for musikken sin i Tyskland.

– På sikt kan dette bety ganske mye. Tyskland er et potensielt stort marked. Med dyktighet og litt flaks kan man få det til. Det er et fantastisk land å spille i, alt er på stell, fine spillesteder og som regel overraskende mye folk på konsertene, sier Larsen.

17 prosent av norsk konsertvirksomhet i utlandet foregår i Tyskland, landet er dermed det mest attraktive landet å turnere i utafor Norge. I 2013 besøkte norske musikere i overkant av 50 land, ifølge rapporten Musikk i tall.

De store symfoniorkestrene har for øvrig nesten doblet sine inntekter fra konsertvirksomhet i utlandet i 2013.

Vinyl går motstrøms

Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Norsk kulturråd og Kulturdepartementet. Kulturrådet har bestilt rapporten fra Rambøll, og oppdraget var å beregne den samlede omsetninga i norsk musikkbransje i 2013, samt vise utviklinga fra 2012.

Rapporten som kom i fjor ble kritisert for ikke å si noe om norskandel og for ikke å være tydelig på hva som lå til grunn for utregningene. Årets rapport inneholder derfor et kapittel om norskandel og et metodenotat.

Det har også vært en økning i inntektene fra innspilt musikk, på 9 prosent. Den totale omsetninga av innspilt musikk lå på 839 millioner kroner i 2013. I motsetning til konsertmarkedet, har eksportinntektene fra innspilt musikk økt, med 39 prosent fra 2012. Sverige er det mest attraktive eksportmarkedet for digitalt salg av musikk.

Fysisk salg og nedlastning har gått betraktelig ned, mens strømming og digitalt salg har gått opp, med henholdsvis 55 og 36 prosent. Omsetninga av vinyl går mot trenden i resten av markedet, salget har økt de siste åra

Vederlag og opphavsrettslige inntekter har økt med 11 prosent fra 2012 til 2013. Dette tallet inkluderer eksport.

Norskandel og våre naboland

Rapporten forteller dessuten noe om norskandel, men problematiserer samtidig at definisjonen av norsk musikk varierer etter hvem man spør. Norskandelen av innspilt musikk beregnes i 2013 til å ligge på 31 prosent. Med «norsk» menes her «utgitt av norsk plateselskap». 43 prosent av låtene som ble spilt på radio i 2013 var norske. Norskandelen i strømmemarkedet beregnes til å være betydelig lavere: 12,2 prosent i strømmetjenestene Spotify, Wimp og Beat.no. Her regnes norskandel etter opphavsmann.

Rapporten sammenligner også Norge med Sverige og Danmark. Musikkbransjen i Sverige har en betydelig høyere omsetning enn bransjene i Norge og Danmark. I Sverige ligger den totale omsetninga på i overkant av 6,7 milliarder kroner, mens i Danmark ligger den på 4,6 milliarder kroner. Den samlede omsetninga i Danmark er høyere enn i Norge, men i den danske statistikken inngår noen inntektskilder som ikke er i den norske. Dette kan forklare noe av forskjellen. Regner vi omsetning per innbygger, er tallet nesten det samme i Norge og Sverige. 701 koner per innbygger i Sverige og 725 kroner per innbygger i Norge.