KOMMUNEOPPGJØRET: Kulturskolelærere skal få lønnsuttelling for pedagogisk utdanning ⋆ Kontekst
FORNØYD FORBUNDSLEDER: Alt i alt er Creo-leder Hans Ole Rian fornøyd med årets tariffrevisjon i kommunal sektor.
FORNØYD FORBUNDSLEDER: Alt i alt er Creo-leder Hans Ole Rian fornøyd med årets tariffrevisjon i kommunal sektor. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

KOMMUNEOPPGJØRET: Kulturskolelærere skal få lønnsuttelling for pedagogisk utdanning

– Det vi er mest fornøyd med, bortsett fra lønnstillegget, er at vi nå er enige med KS om at man skal få lønnsmessig innplassering for pedagogikken, sier Creo-leder Hans Ole Rian om årets kommuneoppgjør.

Tariffrevisjonen i kommunesektoren ble avslutta i natt, med enighet. Det er forbundsleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Line Grenheim som har forhandla for Creo.

• Les også: Brudd i Oslo kommune – striden står om pensjon og deltid

Får lønnsuttelling for pedagogikk

Kulturskolelærerne er blant dem som vil merke konsekvensene av kommuneoppgjøret – et godt oppgjør for dem med pedagogisk utdanning, mener Rian.

– Det har vært et problem for kulturskolelærere i noen kommuner å få lønnsmessig uttelling for den pedagogiske utdanninga de har. Det er litt rart at man krever pedagogikk i stillingsutlysningene, samtidig som noen kommuner ikke gir lønn for det, påpeker Rian.

Nå er altså lønnskompensasjon for pedagogikkutdanning nedfelt i en felles tekst mellom partene.

– Dette handler også om statusen til faget, sier Rian, som er glad eventuelle uklarheter rundt dette punktet nå er rydda av veien.

• Les også: Creo godtar ikke et nulloppgjør

Har sikra kjøpekraften

Årets oppgjør sikrer at de som jobber i kommunal sektor opprettholder kjøpekraften i 2021. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene som ble forhandla fram. Lønnstilleggene er på mellom 1400 og 1900 kroner. Her er detaljene:

• Stillinger uten særskilt krav til fagutdanning, fagarbeidere og fagarbeider med tilleggsutdanning, og stillinger med krav om treårig høyskoleutdanning får 1400 kroner.

• Adjunkt og stillinger med krav om fire års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600 kroner.

• Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1700 kroner.

• Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800 kroner.

• Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1900 kroner.

• Ledere som er omfatta av de sentrale forhandlingene får et tillegg på 0,3 prosent.

Garantilønnssatsene økes tilsvarende. Tilleggene gis med virkning fra 1. september i år.

Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget, slik at alle nå er sikra et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1. oktober.

Deltid har vært og blir viktig tema

Flere heltidsstillinger har også vært et viktig tema i forhandlingene. Dette arbeidet kommer til å fortsette i framtidige tariffoppgjør.

– Det som er nytt av året er at oppvekst og kultur blir dratt fram spesielt når heltid diskuteres. Tidligere har dette spørsmålet stort sett dreid seg om helsesektoren. Nå ser man at deltid også er et problem for de yrkesgruppene Creo organiserer, forteller Rian.

Rundt 90 prosent av Creos medlemmer i kommunal sektor jobber deltid.

Det skal også nedsettes et partssammensatt utvalg som skal jobbe for flere heltidsstillinger fram til neste hovedoppgjør om to år.

• For flere detaljer og protokoll, gå inn her.