Kommuneoppgjøret: 7300 kroner til alle ⋆ Kontekst
NATTMØTE: Leder av forhandlingsdelegasjonen Mette Nord på vei til møte med KS natt til lørdag.
NATTMØTE: Leder av forhandlingsdelegasjonen Mette Nord på vei til møte med KS natt til lørdag. Foto: Ola Tømmerås

Kommuneoppgjøret: 7300 kroner til alle

Minst 7300 kroner i tillegg til alle er fasiten etter tariffoppgjøret i kommunesektoren.

– Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enig med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

– På denne måten fikk vi til et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av dem som arbeider i kommunene.

For første gang på mange år ble kommuneoppgjøret avsluttet uten mekling. Fristen for å komme til enighet i årets kommuneoppgjør er midnatt 1. mai. Men allerede natt til lørdag ble partene enige.

Oppgjøret omfatter ikke Oslo kommune, som er eget tariffområde. Der forhandles det videre utpå dagen i dag (lørdag).

Generelt tillegg

For 2016 ble det avtalt et generelt tillegg for de fleste på 7300 kroner eller mer.

Hele resultatet kan du lese her

Et viktig resultat av oppgjøret er at arbeidstidsbestemmelsene for kulturskolelærere er beholdt som før. Disse var under press seinest for to år siden.

Partene er også enige om en såkalt harmonisering av lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene. Det betyr at alle med en treårig høyskoleutdanning plasseres på samme nivå i stillingssystemet. Harmoniseringen fører til at mange MFO-medlemmer med høyskoleutdanning får et godt lønnsoppgjør.

Det økonomiske resultatet skal sikre kjøpekraft og verdsette kompetanse. Det er også avtalt å føre videre en minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse. Tilleggene blir innført gradvis, noe i 2016 og noe i 2017.

– Det justerte lønnssystemet ivaretar både dem med høyskole- og universitetsutdanning, dem med fagutdanning og dem med stor realkompetanse, men som står uten formell utdanning. Kommunene trenger kompetanse nå og i framtida, og arbeidsgiverne må tilrettelegge for arbeidsplassbasert kompetanseheving, sier Mette Nord til fagbladet.no.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NATTMØTE: Leder av forhandlingsdelegasjonen Mette Nord på vei til møte med KS natt til lørdag.
NATTMØTE: Leder av forhandlingsdelegasjonen Mette Nord på vei til møte med KS natt til lørdag. Foto: Ola Tømmerås

Nytt lønnstrinn

– Innføring av et nytt lønnstrinn for 16-års ansiennitet er bra for dem som har jobbet lenge, og bidrar til utjamning mellom de ulike utdanningsgruppene blant kommuneansatte. Takket være det nye 16-årstrinnet sikrer vi de aller fleste medlemmene i LO Kommune uttelling for kompetanse og ansiennitet på linje med andre grupper i kommunene, for eksempel undervisningspersonell, sier Nord.

Krevde generelt tillegg

LO Kommunes hovedkrav var et generelt tillegg på 10.400 kroner til alle, og at minstelønn og ubekvemstillegg skulle opp. Det ville kunne løfte de lavest på stigen og redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

INTENST: Fagforbundets leder Mette Nord, KS forhandlingsleder Per Kristian Sundnes og Unio-leder Steffen Handal.
INTENST: Fagforbundets leder Mette Nord, KS forhandlingsleder Per Kristian Sundnes og Unio-leder Steffen Handal. Foto: Ola Tømmerås

Her er hovedpunktene i oppgjøret

• Sentrale lønnstillegg fra 7300 kroner med virkning fra 1. mai

• Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere på 2,4 % med virkning fra 1. mai

• Nytt 16-årstrinn på ansiennitetsstigen for alle stillingsgrupper

• Videreføring av en garantibestemmelse som slår inn etter 16 år

• En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning innføres fra 1. august 2017

• Kveldstillegget for arbeidstakere som ikke jobber turnus øker fra 21 til 26 kroner

• Det er også avtalt generelle tillegg fra 1. august 2017