Klare for fire nye år ⋆ Kontekst
Vil mer: Fra venstre nestlederne Christine Thomassen og Anders Hovind og leder Hans Ole Rian.
Vil mer: Fra venstre nestlederne Christine Thomassen og Anders Hovind og leder Hans Ole Rian. Foto: Mona Askerød

Klare for fire nye år

Hele ledelsen i MFO har takka ja til gjenvalg.

Hva gjorde at dere takka ja til fire nye år i MFO-ledelsen?

Hans Ole Rian, leder: Det var viktig for meg at de to andre takka ja. Vi jobber så bra sammen!

Christine Thomassen, nestleder: Jeg har lært så utrolig mye, og er sikker på at jeg kommer til å gjøre en enda bedre jobb de neste fire åra. Vi holder på med mange prosesser nå, som først er ferdige som to og tre og fire år. Og jeg er skrudd sammen sånn at jeg liker å kunne krysse av for at noe er avsluttet. Å slutte nå, ville være dårlig timing.

Anders Hovind, nestleder: Jeg tror det er viktig at alle fortsetter, fordi vi holder på med mange saker som er langvarige og kompliserte. For eksempel er alt som handler om pensjon og endringer i pensjon komplisert, viktig og krever tid og innsikt. Vi snakker om kunst som modningsfag, men det er jammen det å være tillitsvalgt også. Det er en bratt læringskurve.

Les også: De vil styre MFO de neste fire årene

Er det noen oppgaver dere gleder dere spesielt til å gå løs på?

Rian: Det blir mye kulturpolitikk framover! For eksempel skal det komme en kulturmelding, en kunstnermelding, en Barnekulturmelding og så er det jo regionreformen.

Hovind: Jeg vil nevne dette med inntektsstrømmer og ny teknologi. Det er en diger materie. Hvordan skal vi sikre at de som skal ha rimelig godtgjørelse får det? Det handler blant annet om inntektsmodeller for strømming, og det er jo ekstra krevende at dette ikke er statisk. Det kommer noe nytt hele tida.

Rian: Det er også en del av en større kulturdiskusjon. Hvis ikke kunstnerne får betalt, blir det ikke skapt noe nytt. Det er vi ikke tjent med, og det handler i siste instans om kunstnernes ytringsfrihet og kunstens samfunnsoppdrag.

Hovind: På sentralt ledelses-nivå gleder jeg meg til å gå videre med prosjektet MFO 2022. Vi skaper en enda bedre organisasjon for medlemmene og kunst- og kulturlivet i Norge.

Ser dere noen vanskelige saker i nær framtid?

Thomassen: Jeg gleder meg ikke akkurat til kampen om regionreformen. Selv om det er lovet at fordelingen av kulturoppgaver skal avvente den kommende kulturmeldinga, kan det se ut til at det blir en bratt oppoverbakke å argumentere for behovet for en nasjonal kulturpolitikk.

Rian: Det irriterer meg at Kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet har sausa det til og skal levere en samla stortingsmelding for både kulturskolen og barne- og ungdomskultur. I det hele tatt er det for mange omkamper på saker som kunne vært unngått med bedre politisk håndverk. Og flere kommer sikkert de neste åra.

Og så er det alt om pensjon som ikke er landa – det er tungt stoff, tunge motparter og har enorme konsekvenser for veldig mange medlemmer.

Les også: Fra alkoholservering til Palestina-støtte – her er forslagene til landsmøtet

Hva er dere fornøyd med å ha gjort de fire åra som har vært?

Hovind: Jeg er fornøyd med innsatsen for Forsvarets musikk. Det er godt å se at vi oppnår ting når det kreves. Også gjennom Kunstnernettverket har vi oppnådd mye – jeg tror på samarbeid med andre. Vårt arbeid vil alltid være delvis reaktivt – altså at vi responderer på noe som skjer utenfor oss. Men vi har til hensikt å bli mer proaktive – at vi ligger i forkant og setter dagsorden.

Rian: Vi har blitt sterkere politisk, selv om vi jobber i sterk blåblå motvind. Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått til en rammeavtale med KS om honorar- og arbeidsvilkår for dem som jobber for Den kulturelle skolesekken. Det var det bare vi som kunne få til. Samtidig har vi fått inn i medlemskapet en kollektiv ansvarsforsikring og en turnéforsikring, som nettopp de som er på DKS-turne har fordel av.

Jeg er også fornøyd med at vi har løfta musikkterapeutene på det kommunale område. De har gått fra en veldig lav lønnsplassering til en lektorlønn, og for dem det angår var det et sekssifra lønnsløft.

Thomassen: Det var gøy at vi fikk stoppa raseringen av pensjonsordningen for sangerne og danserne på Operaen – ved å stille spørsmål ved lovmessigheten i det håpløse forslaget. Saken er langt ifra i havn ennå, men det var en delseier.

Rian: Vi har også gjort bra ting på hovedkontoret. Vi klarte å gjennomføre en flytteprosess, vi har bedre og billigere lokaler nå. Vi har en veldig bra administrasjon som jobber hardt hver dag for medlemmenes beste.

Hva skulle dere ønske hadde gått bedre?

Thomassen: Selv om vi vant mange seire i Forsvarets musikk, mistet vi likevel flere stillinger og med det enkelte instrumentgrupper. Det er jeg ikke fornøyd med.

Hovind: På tariffområdet er det mange ting jeg gjerne skulle sett gjennomført, som ikke har blitt som håpet. Våre medlemmer har hatt en grei lønnsutvikling, men det er andre ting, som blant annet fører til at vi i år nesten fikk en streik i kirken. Det er iboende ved tariffoppgjør at man må jobbe over lang tid, og prøve ulike innfallsvinkler for å få endret noe. Det kan være frustrerende.

Rian: Jeg er ikke fornøyd med kunstfagenes plass i skolen. Det er vanskelig å nå fram med dagens regjering med slikt som kompetansekrav for undervisning i kunst- og kulturfag.

Thomassen: Og pensjonssaken i Spekter-området. Arbeidstakerne tok sitt ansvar for å sikre en bærekraftig pensjonsordning, men Kulturdepartementet har ikke fulgt opp, og institusjonene er fortsatt systematisk underregulerte.

Hovind: Og så har jeg lyst til å nevne siste LO-kongress. Den var en øyeåpner, og jeg er fortsatt skuffa over at tidligere MFO-leder Renée Rasmussen ble skvisa ut av LO-ledelsen. LO lanserer slagordet «LO for alle», men det gjelder ikke i LOs ledelse. LO hadde tjent på en bredere ledelse, der ikke bare de største forbundene sitter.