Kjempefornøyd med krisepakke til frilansere og næringsdrivende. Nå venter Creo på nødhjelp til arrangører og sceneteknisk bransje ⋆ Kontekst
Creo-leder Hans Ole Rian.
Creo-leder Hans Ole Rian. Foto: Rune Eriksen

Kjempefornøyd med krisepakke til frilansere og næringsdrivende. Nå venter Creo på nødhjelp til arrangører og sceneteknisk bransje

Hans Ole Rian roser krisepakka for frilansere og selvstendig næringsdrivende, er utålmodig på vegne av arrangører og sceneteknikere, og håper koronakrisa kan føre til gjennomslag for én av Creos hjertesaker.

Telefonen har ikke stått stille på Creos hjemmekontorer den siste uka – de ansatte har vært i beredskap gjennom hele helga. Det som kjennetegner spørsmålene fra medlemmene er at de er mange og varierte, og at alle ikke kan besvares.

– Det er veldig mange henvendelser inn til oss nå. Noen av dem greier vi å svare ut, mens en del er det ennå ikke mulig å svare på. Vi ber medlemmene om å være litt tålmodige med oss. Vi prøver å legge ut generell informasjon på hjemmesiden, men det er ikke alle spørsmål som vil være dekka av dette, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, på telefon fra hjemmekontoret.

• Les også: Korona og støttepenger: Dette gjør kulturaktørene

– God løsning for frilansere og næringsdrivende

Når han blir spurt om hva han er mest fornøyd med gjennom uka som har gått, er svaret de nye ordningene for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som ble presentert mandag. Krisepakka er resultat av et forlik mellom regjeringen og opposisjonspartiene på Stortinget, og innebærer at selvstendig næringsdrivende og frilansere får dekt tapt inntekt som følge av koronautbruddet. Dekningsgraden ligger på om lag 80 prosent av tapt gjennomsnittsinntekt fra de siste tre åra, begrenset oppad til 599 148 kroner. Kompensasjonen gis fra 17. dag etter inntektsbortfallet. Gruppa gis også sykepenger fra dag tre av fraværet, og omsorgspenger på linje med arbeidstakere, fra dag fire.

– Vi er kjempefornøyd med at Stortinget så raskt satte opp en løsning for både selvstendig næringsdrivende og frilansere – en løsning som stort sett ser ut til å være veldig god, sier Rian, og legger til:

– Iallfall veldig mye bedre enn før pakka kom på plass, da det så ut som disse gruppene skulle stå uten noen ting.

Jobber med avklaringer

Creo-lederen tar høyde for at det i tida framover vil dukke opp uforutsette problemstillinger i håndteringen av de ulike ordningene.

– Noen av disse har vi samla og sendt spørsmål om til Stortinget, forteller han.

Eksempler på uavklarte tilfeller er: Hva menes med gjennomsnittlig årsinntekt fra de siste tre åra? Hvordan løser man dette for dem med svært variabel inntekt?

– Og hvordan løser man det for dem som er ferske i bransjen, som kanskje bare har inntekt fra det siste året, spør Rian.

Dette er spørsmål Creo nå vil ha svar på. Organisasjonen jobber utålmodig mot politikerne på Stortinget for å avklare detaljer i løsningene som ligger på bordet, og for å spille inn forbedringer både på detaljer og gjennomføring.

• Les også: Har du fått avlyst oppdrag i Skolesekken? Du får honoreret ditt likevel

• Les også: Den danske regjeringen kompenserer konsertarrangører for koronatap

Bekymra for arrangører og sceneteknikere

Onsdag 11. mars sendte Creo et brev til Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med forslag til koronatiltak for kulturlivet. Et nytt brev ble sendt 12. mars. Organisasjonen har holdt kontakt med Kulturdepartementet, Finansdepartementet og politikerne på Stortinget både i forkant av og etter at de strenge koronatiltakene ble innført av regjeringen i forrige uke. Nå håper Rian det kommer nye tiltak på torsdag.

– Vi er veldig bekymra for kulturarrangørene, for lyd-, lys- og sceneteknisk bransje, og hvordan de skal greie seg gjennom dette. Vi er avhengige av at denne delen av bransjen fungerer, og det må komme på plass en pakke spesifikt for dette feltet, for bedriftene, men også for enkeltpersonforetak og frilansere, sier Rian.

• Les også: Koronautbruddet: – Kan bli katastrofe for bransjen

Ikke så galt at det ikke er godt for noe

Koronakrisa har satt en annen problematikk på spissen – en problematikk Creo lenge har arbeidet med. Nemlig behovet for en avklaring av arbeidstakerbegrepet i Arbeidsmiljøloven.

– Det er litt for mange som må ta oppdrag som næringsdrivende i forhold der de egentlig burde vært arbeidstakere, og vi ser nå at dette faller veldig uheldig ut. Hvis ikke krisepakka hadde kommet, hadde dette vært katastrofalt for mange, sier Rian.

Dette er én av problemstillingene Creo har tatt opp med politikerne i arbeidet med koronatiltak, og det er også noe de kommer til å følge opp i etterkant.

Creo mener at de som er i et arbeidstaker-arbeidsgiver-forhold må bli ansatt midlertidig eller fast. Dette gjelder blant annet utøvere som er engasjert i offentlige og private teatre og orkestre, og i Den kulturelle skolesekken.

– Kan koronakrisa ha bidratt til at Creo nå har sterkere argumenter for endelig å få på plass en avklaring av arbeidstakerbegrepet i loven?

– Ja, det vil jeg si.

• Les også: Koronaavlysninger kan ramme frilansere hardt