Kirkemusikkstudium på is ⋆ Kontekst
Instituttleder: Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, vil utrede en ny modell for kirkemusikkstudier.
Instituttleder: Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, vil utrede en ny modell for kirkemusikkstudier. Foto: Hans Knut Sveen

Kirkemusikkstudium på is

Griegakademiet i Bergen utreder en ny modell for kirkemusikkstudiet som kan rekruttere bredere.

– Vi utreder en ny modell for kirkemusikkstudier som kan rekruttere bredere, for eksempel blant sangere og pianister. Oppstart planlegges høsten 2016. Vi er ennå i tenkeboksen for hvordan et slikt studieprogram kan legges opp, sier instituttleder ved Griegakademiet, Frode Thorsen.

I 2013 var det to søkere til kirkemusikkstudiet, men ingen ble godkjent til studieplass. Da søknadsfristen til høstens opptak gikk ut i desember 2014, var det ingen søkere. Da ble det vedtatt å legge det nåværende kirkemusikkstudiet på is. Det er fortsatt mulig å ta orgel som hovedinstrument i bachelor- og masterprogrammet, men det tas inntil videre ikke opp nye studenter til liturgiske emner.

– Det er en beklagelig utvikling, også tatt i betraktning at det er et stort arbeidsmarked for kirkemusikere. Men det har dessverre gjennom flere år vært for få søkere til at vi kan drive kirkemusikkutdanningen basert på tradisjonelle orgelsøkere, sier Thorsen.

Han presiserer at det ikke er snakk om en nedlegging av kantorstudiet, men en omlegging.

– Vi vil bygge opp tilbudet på en annen måte. Et nytt årsstudium i kirkemusikk vil sammen med orgel hovedinstrument tilfredsstille kravene til kantorutdannelse, sier han.

For få underviser

Instituttet vil også arbeide med å utvikle tilbud for unge talenter på orgel, for å bedre rekrutteringen av kirkemusikere.

– Vi er innstilt på å være med å endre utviklingen, men det er ingen enkle løsninger. Noe av grunnen til lave søkertall, er at for få organister underviser. Det har vært en for lang periode uten systematisk arbeid med orgelopplæring blant barn og unge, og det vil ta år å rette det opp igjen, sier Thorsen.

Bergen kirkelige fellesråd, som er arbeidsgiver for kirkemusikerne i kommunen, beklager situasjonen for kirkemusikk-utdanningen i Bergen.

– Det er veldig trist. Da jeg for noen år siden var administrasjonsleder i en menighet i Bergen, var Griegakademiet en viktig ressurs for å få organistvikarer, nå er situasjonen en helt annen, sier Berit Bakke, personalsjef i Bergen kirkelige fellesråd.

Kirkelig fellesråd i Bergen oppfordrer imidlertid ikke organistene til å ha elever.

– Det er beklagelig at vi ikke har penger til å øke kantorstillingene, og vi kan heller ikke omprioritere arbeidsoppgavene til organistene, fellesrådet er jo ikke alene om å styre hverdagen i menighetene, sier Bakke.

Fellesrådet oppgir at én av kantorene har elever i stillingen, i 10 prosent av arbeidstiden.

– Noen kantorer har elever som de tar som en del av arbeidstiden, men dette blir i så fall styrt av den enkelte organist ut fra kapasiteten de måtte ha, sier hun.

33 elever i orgelklubben

Amund Dahlen som er primus motor i orgelklubben Ferdinand i Bergen, synes det er trist at kantor-utdannelsen i Bergen ikke har søkere.

– Det er en uheldig utvikling og synd for Bergen. Men for elevene kan det virke positivt å få studere ved et større kirkemusikalsk miljø, sier han.

I den katolske menigheten St. Paul underviser han nå 22 elever.

– Det er blitt et flott miljø for barn som lærer orgel i den katolske kirken. Det er opptil 4-5 elever fra samme klasse på St. Paul skole, det er blitt «en greie» å spille orgel, sier Dahlen.

Da han var kantor i Den norske kirke, opplevde han ikke at arbeidsgiveren tilrettela for undersvining. Han mener den passive holdningen skyldes manglende refleksjon over hva kirkemusikere betyr.

– Undervisning må stimuleres. Da det skulle formaliseres hvor mye av stillingen min i Den norske kirke som skulle settes av til undervisning, ble det vanskelig. Kirkelig fellesråd ville ikke bidra den gangen. Det endte opp med at Bergen domkirke menighet tok på seg å finansiere drift av orgelklubben, som nå har 33 medlemmer, sier han.

Han tror mange organister selv undervurderer seg som lærere.

– De har for lite tro på sine egne pedagogiske evner. Men de fleste har noe å lære bort, til en elev eller to, sier han.

Dahlen jobber nå med å få på plass en praksisordning for unge organistspirer i Bergen.

– Jeg har orgelelever som er usikre på om organistyrket er noe for dem. Ideen med praksisplass er at de kan få prøve seg i yrket i en periode. Jeg håper å få med Bergen kirkelige fellesråd på å finansiere ordningen, det vil samtidig løse vikar-situasjonen for dem, sier Dahlen.

Berit Bakke, personalsjef i Bergen kirkelig fellesråd sier til Musikkultur at de er positive til forslaget.