Kan bli streik i kirkene – musikerne er klare ⋆ Kontekst
MFO-nestleder Anders Hovind, foran Nidarosdomen i Trondheim.
MFO-nestleder Anders Hovind, foran Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Anders Hovind

Kan bli streik i kirkene – musikerne er klare

MFO forbereder seg på streik, før meklingen i kirkeoppgjøret tar til 18.september.

– Vi holder på å avgjøre streikeuttaket nå. Det er viktig for oss at det merkes hvis det blir streik, sier MFO-nestleder Anders Hovind. Han forteller at MFO er i kontakt med sine tillitsvalgte, og forbereder alle på hvordan de skal forholde seg ved streik. MFO og 11 andre organisasjoner brøt tarifforhandlingene med kirken i slutten av juni. Meklingen begynner den 18. september. 14.september melder MFO fra til kirken hvilke av medlemmene som blir tatt ut dersom det blir streik.

MFO-nestleder Anders Hovind, foran Nidarosdomen i Trondheim.
MFO-nestleder Anders Hovind, foran Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Anders Hovind

Kompliserte forhandlinger

Årsak til bruddet skal ikke dreie seg om lønnsrammen. Stridighetene handler om andre ting, blant annet at arbeidsgiver vil ha mulighet for lokal lønnsfastsettelse i noen tilfeller. Dette er fagforeningene sterkt imot. Årets forhandlinger er ekstra kompliserte, ettersom de som tidligere var ansatte i staten nå er ansatt i et såkalt eget rettssubjekt. Det innebærer blant annet at KA arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige ansatte nå skal forhandle med alle som jobber i kirken. Det betyr også at to tariffavtaler og flere særavtaler skal smeltes sammen til én – så godt det er mulig.

Sjeldent fenomen

Det er langt mellom streiker og meklinger i kirken. Det er åtte år siden forrige gang det var brudd i forhandlingene. Hovind forteller at hans gamle forbund, Norsk kantor og organistforbund, førte an i den første kirkelige streiken i 1992.

En eventuell streik kan føre til avlyste bryllup, begravelser og konfirmasjoner, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør for arbeidsgiveravdelingen i KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon), til Aftenposten.

12 av 22 organisasjoner mekler

Så mange som 22 organisasjoner sitter ved forhandlingsbordet i kirkeforhandlingene. 12 av organisasjonene skal mekle i september. De 12 representerer de aller fleste arbeidstakerne i kirken. De som skal mekle er, i tillegg til MFO, Fagforbundet, Presteforeningen, Delta, Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Parat, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet, Sykepleierforbundet og Forskerforbundet.

10 organisasjoner skal ikke til mekling, men avslutter først forhandlingen når meklingen og en eventuell streik er over. Det er Naturviterne, Lederne, Samfunnsøkonomene, Samfunnsviterne, Norsk Lektorlag, Norges Juristforbund, Arkitektenes Fagforbund, Econa, Tekna og NITO.